ANNONSE

Stor motstand etter ønske om fristed for rusavhengige her

Torshovdalen, her med skulpturen Hodet av Marianne Heske. Foto: Mina Haugli (Arkivfoto)

Torshov-beboere vil ikke ha et fristed for rusavhengige i sitt «høyt elskede turområde.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.01.2019 kl 14:40

ANNONSE

TORSHOVDALEN: I november skrev Aftenposten om rusmiljøet i Oslo, og de traff Mona (48) og Arne (54) i Brugata i Oslo sentrum. De har begge vært en del av rusmiljøet i mange år, og har opplevd å måtte flytte fra tilholdssted til tilholdssted.

I flere år holdt de narkomane til på Christian Frederiks plass, rett på utsiden av Oslo S. Plassen var da kjent som Plata. Etter en aksjon på Plata i 2011 ble rusmiljøet splittet. Høsten 2014 kunne Aftenposten fortelle at Brugata var blitt den nye Plata.

Nå kan Arne og Mona igjen bli nødt til å flytte. Politikere fra Arbeiderpartiet, MDG, Frp, SV og Venstre jobber med et forslag om å flytte de rusavhengige til et skjermet fristed med lettere tilgang til hjelp. Forslaget ble først omtalt i VårtOslo.

De fem partiene, som har flertall i bystyret, har laget et forslag som først skal behandles i deres bystyregrupper. Deretter blir det sendt bystyret. Et forslag som er blitt diskutert er Elgsletta langs Akerselva, ikke så langt fra Hausmanns gate. Siden Elgsletta ligger rett ved siden av et par skoler, blir ikke dette aktuelt. Politikerne vil ikke komme med flere navn på konkrete plasser. Det blir opp til byrådet å avgjøre dette, opplyser Aftenposten.

– Torshovdalen kan være et fint sted

Arne fortalte Aftenposten at de må jo være et sted, og nå er det i Brugata de fleste i rusmiljøet oppholder seg. Dermed kan man lett kjøpe stoff, men Arne oppholder seg ikke der mer enn nødvendig.

– Torshovdalen kan være et fint sted for oss utenfor sentrum. Det er et skjermet sted med god kollektivdekning, sa Mona til Aftenposten.

Arne ser også på Torshovdalen som eneste aktuelle værested utenfor sentrum.

Etter denne artikkelen skrev en Torshov-beboer til Bydel Sagene og bydelspolitikerne. Hun skriver at det har oppstått debatt blant foreldre i barnehager og skoler, samt i Torshov-relaterte grupper på Facebook.

«Det er stor motstand mot at et slikt tiltak skal legges til et høyt elsket turområde i vår bydel, også fordi bydelen allerede tar et inkluderingsansvar med mange andre sosiale tiltak. Jeg lurer på hvilke politiske forum en slik sak vil bli diskutert i, og om det vil holdes noen åpne møter til informasjon og diskusjon med beboerne før dette eventuelt blir vedtatt. Dette er en sak som vil engasjere mange, der det vil være viktig å ta beboerne med i prosessen.» skrev hun videre.

Bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Arbeiderpartiet) svarte på brevet og forsikret om at han vil jobbe for at dette ikke legges til bydel Sagene.

«Det er ikke på noen som helst måte avklart hvor et slikt sted skal ligge, men jeg forstår det slik at det er ønskelig at det ligger sentralt i Oslo. Jeg er helt enig med deg i at det er en svært dårlig idé å legge et slikt sted til Torshovdalen eller andre steder i vår bydel. Både jeg og nestleder Marianne Engelstad kommer til å jobbe hardt for at et slikt fristed ikke legges til bydel Sagene. Skulle det på noe som helt tidspunkt bli aktuelt så vil vi selvsagt informere beboerne i bydelen og innkalle til en diskusjon med alle som bor i bydelen.» skriver Stoltenberg i brevet.

Venstre foreslår å sette av 13 millioner kroner

Venstre ønsker å opprette et eget værested for rusavhengige, og håper de kan få med seg et flertall i bystyret på dette.

– Rusavhengige har i årevis blitt flyttet, jaget og bøtlagt av myndighetene. Dette fører til at miljøene forflytter seg, men de forsvinner ikke. Dette er en belastning for boområder, og flere beboere føler på en utrygghet grunnet åpen rusbruk og salg i sine boområder. Samtidig er det uholdbart for rusavhengige å bli jaget rundt, og de opplever å ikke tørre å melde fra om andre ulovlige forhold, som vold, i frykt for represalier fra politiet, sier Julianne Ferskaug (V) til Sagene Avis. Hun sitter i dag som vara til finanskomitéen i Oslo bystyre.

Rusavhengige skal ikke jages rundt i byen, de trenger et sted å være, påpeker hun. Venstre jobber med forslaget nå, men har ikke tatt stilling til plassering.

– Det er viktig at dette plasseres i nærheten av andre tilbud til rusavhengige, og sånn sett er Torshovdalen ikke spesielt aktuelt. Det er for langt fra hjelpetiltakene og de gatenære tilbudene i sentrum, noe som er vektlagt av de rusavhengiges organisasjoner. I tillegg er det viktig for oss å høre nærmiljøet i slike saker, og sørge for avstand mellom værestedet og områder vi ønsker å skjerme, for eksempel skoler.

Nøyaktig hvordan forslaget vil se ut er vanskelig å si, men det kommer til å dreie seg om enkle installasjoner og utvikles etter modell fra Aarhus i Danmark, forteller hun. I Bergen har Venstre allerede fått gjennomslag for dette, og Ferskaug sier de ser for seg noe lignende.

– Her er det mye å lære fra byer som allerede har lykkes med slike tiltak. Venstre foreslo senest i desember å sette av 13 millioner til etablering av et slikt værested allerede i 2019. Dessverre var det kun Venstre som stemte for dette.

Sagene Avis følger saken.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!