ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Denne veien skal bli bygate:

Større fortau, mer grønt og tosidig sykkelfelt

Sandakerveien/Nycoveien fra Vitaminveien til Nordpolen skal oppgraderes til «bygate». Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Dette vil bli den flotte og mer menneskevennlige gata for å bevege seg mot Nydalen fra Nordpolen-området. Dette skal bli en bygate som rett og slett er litt staselig, sier byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), til Sagene Avis.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 23.05.2021 kl 11:06

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SANDAKER: Byrådet foreslår å oppgradere Sandakerveien / Nycoveien fra vei til bygate.

Planforslaget er fremmet av Bymiljøetaten og utarbeidet av Norconsult.

Gaten foreslås opparbeidet med tosidig fortau, tosidig opphøyd sykkelfelt og tofelts kjørebane. Planforslaget sikrer i tillegg etablering av bussholdeplasser, møbleringssoner, parkeringsfelt, vare-leveringslomme, vegetasjonsfelt med trær og åpne overvannshåndteringstiltak innenfor planområdet.

Det skal også legges til rette for tryggere overgangspunkt for myke trafikanter og sikker skolevei for barna som ferdes til og fra Fernanda Nissen skole. Trygge gangforbindelser skal også sikres i anleggsperioden.

– Vi ønsker å ha en tett og god by som er trygg å ferdes i for myke trafikanter, for barna på Fernanda Nissen skole og for syklistene. Vi vil også ha mer grønt i området, sier byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), til Sagene Avis.

Sandakerveien-Nycoveien, her ved Lillo gård. Veien skal bli bygate, her kan du se du hva det innebærer. Foto: Bjørbekk & Lindheim for Bymiljøetaten

ANNONSE

Parkeringsplassene ivaretas

– Du har Grefsenveien med trikken. Sandakerveien/Nycoveien vil bli den flotte og mer menneskevennlige gata for å bevege seg mot Nydalen fra Nordpolen-området. Dette skal bli en bygate som rett og slett er litt staselig. Og som blir veldig trygg og god for skolebarna på Fernanda Nissen. På Lillo Gård kommer det mange nye leiligheter, og dette vil være godt for dem. Og vi tar vare på trærne og sikrer at det blir mye grønt.

Byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) Foto: Ellen Johanne Jarli

Prinsippene for universell utforming og Oslostandard for sykkeltilrettelegging skal legges til grunn i utforming av gaten. Eksisterende bebyggelser på Lillo gård skal ivaretas i anleggsfasen, og planen sikrer at store trær, som er en del av Lillo gårds kulturmiljø, ikke blir skadet i anleggsperioden. Andre eksisterende store trær innenfor planområdet skal også bevares og integreres.

– Vi har flere prosjekter å gjøre om fra vei til bygate for å få bystemning, for å få ordentlig tilrettelagt for sykkel og for å få gode grøntområder med overvannshåndtering. Det skal vi nå få fra Storo Storsenter til Nordpolen. Dette er en viktig gate som kan og skal bli veldig flott.

ANNONSE

Vareleveringslommer og -parkeringsplasser foreslås etablert på hensiktsmessig måte innenfor planområdet. Det vil fortsatt være parkering for personbilder i deler av gata, ifølge byråden.

Forhagene blir mindre

Planforslaget vil medføre perioder med anleggsarbeider i og ved skoleveien til Fernanda Nissen barneskole, men det forsikres at trygg skolevei i anleggsperioden, med midlertidig omlegging av ferdsel for gående og syklende, er sikret.

Antall holdeplasser innenfor planområdet blir uendret, men plassering av disse blir noe justert. Planen skal sikre areal for at håndtering av overvann innenfor gatetverrsnittet skjer åpent og lokalt, og foreslått gateutforming vil medføre en justering av eksisterende gategeometri.

Gjennomføring av reguleringsplanen gjør det nødvendig for kommunen å erverve privat grunn permanent. Innløsning av dagens forhager på østsiden av gaten er, ifølge byrådet og Bymiljøetaten, nødvendig for at det skal bli plass til store trær, tilstrekkelig areal for åpent overvannshåndtering og gode områder for møblering og opphold. Fortauet flyttes nærmere bebyggelsen på østsiden av gaten, og dette vil i noen grad påvirke innsyn til boligene langs Sandakerveien.

Store Sandaker gård. Her ser man litt av forhagene som kommunen vil ta av. Foto: BOLIGBYGG OSLO KF

ANNONSE

Planen legger også til rette for midlertidig disponering av privat areal innenfor planområdet i anleggsperioden. Tiltaket medfører økonomiske konsekvenser for kommunen. Tilpasninger på privat grunn som er nødvendig for gjennomføringen av planen, samt istandsetting etter anleggsperioden, skal bekostes av utbygger, står det i sakspapirene.

Bydel Sagene, Byantikvaren og borettslagene sendte innspill i høringsperioden i fjor vår, hvor de ytret ønske om bevaring av forhagene i større grad.

– Likevel vil ikke byrådet gjøre endringer i planene?

– Vi følger anbefalingene fra Bymiljøetaten. Det er riktig at det er noe privat grunn som må legges i et felles grøntområde som skal gå langs hele gata. Dette står vi på, svarer byråden.

Byrådet foreslår å oppgradere Sandakerveien/Nycoveien til bygate med bant annet fortau, opphøyd sykkelfelt, møblering og trær. Foto: Bymiljøetaten

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE