ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Utbyggers planer gir oss ingenting - vi har det fint slik det er i dag!

Fornøyde: Medlemmer av Sameieforeningen f.v. Janne E. Håkonsen, Henning Strøm, Ane Nesje og Helge Hellebust er fornøyde etter kveldens bydelsutvalgs møte. Foto: MINA HAUGLI

Sier beboerene fra Rosenlundgata og Presidentgata, og som også troppet opp i torsdagens lokalpolitiske møte, for å få gehør fra bydelen. Og bydelen lyttet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.08.2017 kl 20:46

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Eier av tomta, Rosenlundgata 9B AS, ønsker å bygge dobbelt så høye boliger, enn dagens garasjer, og ti takterasser i bakgården til Krystallpalasset. I kveldens bydelsutvalgsmøte skulle lokalpolitikerene stemme over planene.

– Utbyggers planer er alt annet enn en berikelse. De gir oss ingenting, og vi har det fint slik det er i dag. Det de tilbyr oss er mer mørke, soverom som vender ut mot vår hage, naboer som kan se rett inn i våre stuer og en mørklagt lekeplass. Alle ti sameiene er imot tegningene slik de er i dag, sier Janne Elisabeth Håkonsen fra styret i Sameieforeningen Rosenlundgata 9- 19 og Presidentgata 2-8.

– Planene går på bekostning av barna og bokvaliteten, mener beboerne.

Toetasjers bolig

I planene til utbygger, Rosenlundgata 9B AS, ligger toetasjers boliger, der det i dag er garasjer og verksted fra 1930 tallet. Men tomta må eventuelt omreguleres - dagens regulering av tomten fra 1987 er fellesareal lek/ opphold. I tillegg ønsker utbygger å benytte seg av sameienes fellesområder.

– Planforslaget slik det foreligger per i dag ,fremstår som lite hensynsfullt overfor omgivelsene, og tar som en forutsetning at vår bakgård skal åpnes opp for nybyggets bruk. Det vil påvirke vår bruk av bakgården, og det går vi ikke med på, sier Håkonsen videre.

ANNONSE

Ingen dialog

Videre forteller Sameieforeningen om manglende dialog, og at de føler seg overkjørt.

– Det mest provoserende har vært den manglende dialogen. Det har vært informasjonsmøter hvor vi har sagt hva vi mener, men vi har ikke oppfattet at vi har blitt hørt. Våre innsigelser har ikke blitt tatt inn i noen av planforslagene, sier beboerrepresentant Henning Strøm, som troppet opp i åpen halvtime i bydelsutvalgsmøte for lokalpolitikerene, torsdag kveld.

SAGENE AVIS HAR FORSØKT Å FÅ EN KOMMENTAR FRA ROSENLUNDGATA 9B AS, MEN HAR SÅ LANGT IKKE LYKKES.

Får støtte

Og jubel i beboerleiren, sameieforeningen og de rundt 100 berørte leilighetene fikk støtte fra lokalpolitikerne i møtet torsdag kveld. SVs endringsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak, med innspill fra Rødt, ble enstemmig vedtatt.

ANNONSE

Det betyr blant annet at ny byggehøyde ikke må tillates høyere enn dagens bygninger som er på 1,5 etasjer, det må settes krav til egne arealer innenfor planen til lek og oppholdsarealer for barn, og at de planlagte takterrassene på eventuelle nybygg, strykes.

Les SVs endringsvedtak her.

– Bydelen støtter Plan- og bygningsetatens - PBEs - konklusjon om ikke å anbefale dette planforslaget, og som ikke tilstrekkelig utkvitterer konsekvensene i forbindelse med ROS-temaene eller sikrer gode kvaliteter, og som dermed gir en uforutsigbar byggesaksbehandling, er bydelsutvalgets konklusjon.

Vedtaket sendes videre

Etter kveldens behandling i bydelsutvalget blir vedtaket oversendt til PBE senest 05. september. PBE vil sammenfatte høringsuttalelsene og be forslagsstiller kommentere disse før saken sendes til Byrådsavdelingen for Byutvikling. Der vil de gå gjennom saken og så fremme Byrådets forslag til Byutviklingskomiteen, for en avsluttende behandling i Bystyret.

LES OGSÅ: Fra industri til mange nye leiligheter i Sandakerveien

ANNONSE

LES OGSÅ: Torsdag kveld: Barnehage, bolig, budsjett og 14 bomstasjoner på møteplanen i bydelsutvalget.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE