ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

FAU ønsker oppkjøp av tomt:

– Utvid skolegården på Sagene skole!

Vi må benytte sjansen når vi ser det kan være mulig å utvide, sier FAU-leder ved Sagene skole Kjetil Gjønnes. Foto: Cecilie Sunde Lien

– Sentrumsskoler sliter med gatene rundt og det er få utvidelsesmuligheter. Vi må benytte denne sjansen når vi ser det kan være mulig å utvide, sier FAU-leder Kjetil Gjønnes.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2020 kl 12:40

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: FAU ved Sagene skole ønsker en skolegård som er tilpasset elevenes fag, motorikk og fysikk, og sosiale kompetanse.

Sagene skole består nå av et uteområde på 5870 kvadratmeter med 565 elver fra 1. til 10. trinn. FAU-leder Kjetil Gjønnes sier det er flere elever på skolen enn skolen er dimensjonert for, og at det er svært få områder for elevene å bruke samtidig.

– Vi i FAU ønsker å få mest mulig ut av en skole med begrenset plass, begrenset økonomi og hvor det tas inn flere førsteklassinger hvert år enn det er plass til. Utearealene er et av områdene vi kan utnytte, sier Gjønnes.

Slik uteområdene er i dag har elevene måttet trekke seg ut av skolegården i friminutt og alle elevene kan ikke ha storefri samtidig.

Utvide uteområdene

FAU forslår å utvide skolens områder til Vogts gate 26. FAU ønsker at kommunen kjøper opp tidligere Torshov bilpleie, som nå er nedlagt.

ANNONSE

– Vi håper kommunen vil se den nedlagte tomten som en mulighet for utvidelse av skolegården, sier Gjønnes.

En annen interessent har ønsket å bygge et 5 til 7 etasjers høyhus på tomten til det nedlagte bilvaskeriet. Gjønnes mener dette er noe kommunen ikke kan tillate.

– Nå har vi muligheten til å utvide skolens uteareal og gi barna på Sagene skole et helsefremmende uteområde. En mulighet vi aldri vil få igjen hvis tomta bygges ut med boliger, sier Gjønnes.

Gjønnes foran det nedlagte bilvaskeriet i Vogts gate 26. Foto: Cecilie Sunde Lien

Sagene Festivitetshus

Mellom Sagene skole og bilvaskeriet ligger Sagene festivitetshus. Arealet brukes i dag til parkinger, som FAU mener kan utnyttes for elevenes beste.

ANNONSE

– Arealet omsluttes av skolen og på en så begrenset plass er det synd at det ikke utnyttes bedre enn til parkering. Sammen med den aktuelle nabotomta blir det et samlet areal som kan føre til stor forbedring, sier Gjønnes.

Han forteller at skolen bruker festivitetshusets lokaler ved spesielle anledninger, som revy og konserter, men at de er mindre tilgjengelig enn ønsket.

– Vi håper å kunne åpne opp, fjerne noen gjerder og gjøre det mer tilgjengelig og attraktivt, med for eksempel noen sitteplasser, beplanting og utforming for aktiviteter, sier Gjønnes.

Uteområdene skal være et sted elevene kan være i friminuttene, som et supplement og alternativ til en overfylt skolegård.

– Sagene er jo en 10-trinnsskole, så det er et stort behov for å gjøre utearealene mer tilpasset ulike aldersgrupper.

ANNONSE

Markert i blått er det tidligere bilvaskeriet FAU ønsker å overta. Foto: Illustrasjon: FAU

Opplæringsloven

FAU har referert til Opplæringsloven i argumentet om å utvide utearealene.

Opplæringsloven kapittel 9A punkt 2:
«Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring».

– Skolegården til Sagene skole kjennetegnes av områder bestående nesten utelukkende av asfalt. Skolen er en sentrumsskole med få aktivitetstilbud utenfor skolen, og skolekretsen består av familier med varierende inntekts- og levekår og flere bor i mindre leiligheter. Det øker behovet for møteplasser for sunne aktiviteter ute, sier Gjønnes.

Illustrasjonen viser et forslag om utvidelse av uteområdene. Foto: Illustrasjon: FAU

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE