ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Rødt Sagene har i flere år vært en tydelig stemme i bydelen»

Foto: Erik Østlyngen (arkivfoto)

MENINGER: «Vi tror dette er noe av grunnlaget for den tilliten vi har fått fra velgerne.» skriver Rødt Sagene-lederen og lister opp flere saker de har jobbet med de siste årene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 19.09.2019 kl 08:49

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Rødt Sagene takker for tilliten! Vi er strålende fornøyd med valget til bydelsutvalget i Sagene. Vi er en av valgvinnerne og doblet antall representanter til to (av 15).

Rødt Sagene har over flere år vært en tydelig stemme i bydelen. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i denne prosessen og ikke minst valgarbeidet - både medlemmer og venner av Rødt Sagene.

Dette vil vi feire med et stort bli kjent-møte/fest torsdag 17. oktober klokken 19.00 på Sagene samfunnshus.

Rødt Sagene har stilt seg på innbyggernes side:

  • Vi gikk sammen med beboerne i Ringnes Park og fikk ordnet forhold rundt etablering av en stor pub i kvartalet
  • Vi var en av pådriverne for at Oslo kommune til slutt kjøpte tomta til Lilleborg-lageret ved Bentsebrua og tomta på Voldsløkka. Begge stedene blir det nå nye flotte ungdomsskoler med flerbrukshall og kulturskole til bruk utover dagtid
  • Vi har gått i spissen for å bevare Akerselva Miljøpark mot pågående utbygger-interesser og håndheve 20-meters byggeforbud på begge sider av elva
  • Vi stilte oss på beboernes side mot nattklubb på Soria Moria som ville ha en åpningstid til kl 03.00 med støy og ordensforstyrrelser helt inn på soverommet til folk.
  • Vi har vært pådrivere sammen med Rødt Oslo for å bevilge flere millioner til bomiljøsatsing i 2017-2018 for å oppgradere gårdsrommet og miljøet i mange kommunale bygårder, blant annet Store Sandaker Gård. Denne gården er nå blitt et godt eksempel for andre kommunale gårder i bydelen på hvordan etablere et godt samvirke mellom Oslo kommune, Boligbygg, bydelen og ikke minst beboere.
  • Vi har ivret og mobilisert for at Arne Gjestis plass ved Sagene samfunnshus skal bli bilfritt og knyttes tettere opp til Gråbeinsletta
  • Vi var det partiet som fremmet forslag i bydelsutvalget i Sagene for å etablere en stor park på hele tomta i Sandakerveien 113-119 i Nydalen. Og står sammen med en fantastisk aksjonsgruppe som har klart å få med seg alle politiske partier i Oslo med unntak av Høyre, AP og Frp for å bygge denne store parken på hele tomta.
  • Vi vil nå kaste kreftene inn for å bevare Torshovtoppen som en grønn lunge i bydelen mot sterke utbyggingsinteresser. På en del av tomta har vi foreslått etablering av en videregående skole. Bydel Sagene er den eneste bydelen i Oslo som ikke har videregående skole.

ANNONSE

Dette er bare et utdrag av alle de sakene vi har jobbet med i bydelen. Vi tror dette er noe av grunnlaget for den tilliten vi har fått fra velgerne. Denne tilliten stiller store krav til oss og vi vil være ydmyke i det fortsatte politiske arbeidet og samarbeide med alle positive krefter.

Vi vil oppfordre til å kontakte oss og fortsatt bruke Rødt som talerør i bydelsutvalg og bystyret.

Med gode venner og nå 232 medlemmer i Rødt Sagene (opp fra 78 i 2017) vil vi jobbe for at bydel Sagene skal være en bydel for folk flest med gode fellesskapsløsninger.

Bjørn O. Bjørnsen, leder Rødt Sagene

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE