ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«SV svikter de fattige barna»

Eirik Lae Solberg, Høres byrådslederkandidat Foto: Oslo Høyre

VALG: «Når Thorkildsen og SV kritiserer Høyre for å hjelpe dem som trenger det mest og at vi mener familier med millioninntekt kan betale selv, viser det tydelig SVs sosialpolitiske havari.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Det virker som SVs Inga Marte Thorkildsen helt har misforstått historien om Robin Hood. Han tok fra de rike og ga til de fattige. SV i Oslo gjør det motsatte.

SV sørger i dag for at barn av foreldre med millioninntekt som bor i én del av byen, får gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen (AKS), mens fattige barn i en annen del av byen må betale 22.000 kroner i året. I SVs Oslo står fattige barn på Majorstua skole utenfor porten og ser inn. De får ikke være med på den leken som skjer på AKS. De håper kanskje at de andre barna kommer ut og leker med dem. De blir holdt utenfor fordi SV har bestemt at de bor i en bydel der foreldrene må betale for AKS selv om de er fattige. På Sagene får barn av foreldre med mange millioner i inntekt det gratis. Det er grovt usosialt og hjerteskjærende politikk.

Når SV kritiserer Høyre for at at barn av foreldre med millioninntekt med vår AKS-modell må betale for halvdagsplass i AKS mens mange tusen flere fattige barn med Høyre får det gratis, viser det at SV nå setter dem som trenger det mest i bakerste rekke.

Høyre vil gi gratis AKS til alle barn i Oslo i familier med inntekt under én million kroner. Tilbudet skal gjelde i alle årene med AKS, fra 1-4. klasse. SV har på sin side innført en ordning med gratis AKS i utvalgte bydeler og på utvalgte trinn. SVs innretning for gratis AKS er i realiteten et gigantisk og urettferdig postnummerlotteri. Høyre mener det skal være familiens betalingsevne, ikke hvilken side av gata du bor på, som skal avgjøre.

Det er riktig at noen familier i Sagene bydel ikke lenger får gratis AKS med Høyres modell. Felles for dem er at de har en inntekt på over en million. Det er disse SV nå kjemper for. Samtidig vil 800 barn i bydelen fortsatt få et gratistilbud dersom Høyre vinner valget. Det vil også 14 000 andre barn i Oslo som vokser opp i familier med lav og middels husholdningsinntekt. 5000 barn i familier med lav og middels inntekt som ikke får gratis AKS i dag fordi det har feil postnummer, vil få det med Høyres forslag til ny, sosial innretting på AKS-betalingen.

ANNONSE

I Oslo er det altfor mange barn som vokser opp i fattigdom og utenforskap, uten gode nok muligheter til å forme sine egne, gode liv. Og barnefattigdommen fortsetter å øke. Å sikre at alle barn, uansett bosted, får muligheten til å delta på gode tilbud etter skoletid, er en sentral politisk oppgave og viktig både for inkludering og elevenes læring.

Høyre foreslår derfor også at alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. For mange er det i dag rett og slett for dyrt. Vi har flere ganger foreslått i bystyret at Oslo kommune skal betale for fritidsaktivitetene til fattige barn. SV har stemt det ned hver gang. Også ferietilbud for vanskeligstilt ungdom har SV ønsket å fjerne.

SV har tradisjonelt fremstått som en forkjemper for å redusere sosiale forskjeller og løfte de mest utsatte av oss. Det gjelder ikke lenger i Oslo. Her er det Høyre som systematisk foreslår tiltak for å gi muligheter til dem som ikke har det. SV som sammen med Arbeiderpartiet har makten i byen, stemmer oss konsekvent ned. Når Thorkildsen og SV kritiserer Høyre for å hjelpe dem som trenger det mest og at vi mener familier med millioninntekt kan betale selv, viser det tydelig SVs sosialpolitiske havari.

Hvis du ønsker at Oslo kommune skal gi fattige barn over hele byen muligheter de ellers ikke ville hatt, da er Høyre det beste valget.

Godt valg!

ANNONSE

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE