ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Reza Rezaee (Rødt):

- Vi velger alltid folkets side

TOPPKANDIDAT: Reza Rezaee er Rødt Sagenes toppkandidat til bydelsutvalget. Bildet er fra hans favorittsted i bydelen, Haarklous plass på Torshov. Foto: Janina Lauritsen

- Rødt Sagene gjør det vi lover. Hvis vi sier vi støtter, så engasjerer vi oss og mobiliserer oss. Vi vil alltid være på lag med folk flest, vi svikter ikke, sier Reza Rezaee.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

I Oslo kommune er det valg til bystyre og til bydelsutvalg, 8. og 9. september. Du kan også forhåndsstemme frem til 6. september, se her hvor du kan forhåndsstemme i bydelen. Sagene Avis vil frem mot valget presentere toppkandidatene i alle lokalpartiene som stiller til valg til Sagene bydelsutvalg.

BYDEL SAGENE: En viktig sak for Reza Rezaee, Rødts toppkandidat til bydelsutvalget, er bydelsutvikling.

- Vi politikere er nødt til å bygge samfunnet, ikke gjennom hver enkeltsak, men all utvikling sett i sammenheng. Alt fra bolig, til trafikk, til parker og skjenkepolitikk.

Han mener byutviklingen har gått i feil retning de siste årene.

- Et konkret eksempel er den brutale utviklingen av boligbygging i Nydalen. Der bygger man høyt, og det blir ingen romslige uteområder. Man tenker ikke sammenheng, med store parker. Det blir små grønne områder koblet til blokkene, som en slags pynt. Mange av oss politikere har sovet i timen. Avantor deler opp i små prosjekter, som har blitt vedtatt, og bygger dem hver for seg. Så ser vi sammenhengen etterpå.

ANNONSE

Her kan du se oversikt over partiene som stiller til valg til Sagene bydelsutvalg, med alle kandidatene

- Parken er en viktig møteplass

Rezaee var med aksjongruppa La Nydalen få sin Birkelund ut på vandring i Nydalen. Der besøkte de en av områdets barnehager.

- Da så jeg brutaliteten. Det var kanskje 12 kvadratmeter grønt, og det var plastgress. Jeg lurer på hva som skjer i samfunnet, når barna ikke har tilgang på gress og jord som kan gjøre dem immune mot sykdommer? Alt er betong og plast. Hva blir konsekvensene av sykdommene barna våre får i fremtiden? Hvem skal betale for det? Jo, det er det offentlige. Det er det private som har forårsaket dette, det er ikke laget arealer med grønt der barna får i seg bakterier og blir immune.

Det er estimert at det vil bli, hvis Avantor får det som de vil, 50.000 mennesker som bor, jobber og studerer i Nydalen.

- Det er flere enn beboerne i bydel Sagene. Derfor er Rødt Sagene for en stor park i Nydalen, vi støtter aksjonsgruppa. Vi ønsker at tomta i Sandakerveien 113-119 reguleres til stor park, sier han og legger til:

ANNONSE

- Parken er en viktig møteplass. Når folk flytter til et nybygget område, er det ingen felles historie. Ingen kjenner hverandre, og det er ikke nok at de kan gå kino, på Storo-senteret, sitte på en kafe eller bar og bli kjent. Mange har ikke råd til det. Å ha en park kan føre til at folk kan møtes på tvers av etnisitet, alder og økonomiske situasjoner.

Han er også bekymret for hva utbyggingen gjør med Akerselva.

- Hvis man bygger tett inntil elva, har det to negative konsekvenser: Man tar friområdet fra folk, så de ikke kan ferdes langs elva. Det andre er at det ødelegger mangfoldet i elva. Et krav fra oss er at det må bygges med minst 20 meters avstand fra elva.

Vil jobbe for en raus, mangfoldig og solidarisk bydel

Boliger er også en viktig sak for Rødt Sagene. Særlig situasjonen med de kommunale boligene. Bydel Sagene har ca 2200 kommunale boliger, men hadde godt over 3000.

- Mange har blitt solgt de siste ti årene. Rødt har vært veldig tydelige, vi er mot salg av kommunale bygårder. Kommunen tjener nok via husleien fra fattige folk. Derfor går vi mot gjengs leie, husleia må settes kraftig ned. Nå betaler du 12.000 kroner for en toroms i en kommunal bygård, det er altfor mye. Dette er folk som allerede har dårlig råd, og så blir de avhengige av bostøtte, både statlig og kommunal. De pengene som kommunen da får tilbake gjennom husleien, vil vi skal brukes til vedlikehold, bedre uteområder og å heve standarden i de kommunale boligene.

ANNONSE

Rødt vil jobbe for en raus og solidarisk bydel.

- Vi har i mange år brukt tid på å engasjere oss, særlig etter 22. juli 2011. Vi har jobbet med antirasisme og mot høyreekstremismen. Vi har møter og seminarer, og vi har vært aktive med å støtte den årlige festivalen til Fellesskap og Respekt.

Rezaee merker at bydelen er både raus, mangfoldig og solidarisk, fordi alle er innflyttere, forteller han.

- Da man bygget industrien ved Akerselva, kom tyskere, italienere, svensker, folk fra nord- og vestlandet kom hit for å få jobb. Bydelen består av innflyttere fra 100 år tilbake, fra forskjellige deler av verden og landet. I dag har alle lyst til å gi plass til andre, det er en viktig verdi og styrke.

Men han legger også merke til at det er negative tendenser i bydelen.

ANNONSE

- Det er økonomiske forskjeller i bydelen. Vi er opptatt av å minske dem, men samtidig sette pris på forskjellene i kultur, bakgrunn og mangfold - alt dette er ikke negativt. Det er de økonomiske forskjellene som er negativt, folk må få like muligheter.

Det er blitt vanskeligere for ungdommer, særlig minoritetsungdommer, å komme inn i arbeidslivet, fortsetter han.

- Det er en kamp mot fordommer, og det er en kamp for å få flere inn i arbeid. Rødt vil prioritere å sørge for at bydel, kommune og stat går sammen for å ha nok penger til å få ungdommene inn i jobb i skoleferiene. En stor del av arbeidsledigheten er blant folk med minoritetsbakgrunn.

- Folk flest skal være med på å bestemme

- Hvordan vil akkurat du gjøre en forskjell i bydelen?

- Jeg vil at folk skal merke at det er folk flest som skal være med på å bestemme utviklingen, ikke en elite av toppolitikere og byråkrater. Folk må få muligheten til å ta del i beslutninger gjennom reguleringssaker, som for eksempel skjenkepolitikk. Det vi så med Soria Moria - da naboene samlet seg, og fikk politikerne til å støtte dem, klarte de å stoppe utvidet åpningstid. Rødt vil jobbe for at vanlige folk føler de har muligheten, det kommer vi til å bruke mer tid på. Og vi velger alltid folkets side, ikke storkapitalen eller eliten.

- Føler du bydelsutvalget (BU) blir hørt? Syns du BU burde ha større vedtaksrett?

- Jeg mener BU har større kompetanse enn bystyret til å bestemme en del av sakene som handler om hverdagen til folk. Jeg er tilhenger av mer makt til lokalpolitikerne, vi treffer folk hver dag. Det er det som er fint med lokalpolitikken, at vi har kontakt med folk. Da får vi direkte tilbakemelding hvis vi gjør en dårlig jobb. Det er ingen rådgivere eller konsulenter på Stortinget eller rådhuset som hjelper politikere til å ordne politikken. Her får vi folket som våre konsulenter. Og vi lokalpolitikere, uavhengig av parti, har irritert oss over reguleringssaker. Vi blir bare en høringsinstans, og det gjelder også skjenkepolitikk. Det er rådhuset og byråkratene som bestemmer.

- Hvorfor skal folk stemme på akkurat deg?

- Jeg er heldig. Jeg bor, jobber i og kjenner bydelen. Folk ser meg hver dag på gata, i butikken og på vei til skolen. Det er en styrke i å være lokalpolitiker. Da kan du få mer innspill og impulser fra vanlige folk. Det kan være en garanti for dem, jeg er ikke en person som bare lover. Jeg sier jeg hører hva de sier, og om vi kan møtes og diskutere hvordan vi kan gjøre noe med saken. Da blir ikke folk fratatt eierskapet til sine saker. Jeg bruker tid, og ikke bare i BU, men tid til å være der folk er, tid til å hjelpe, støtte og organisere seg, sier han og fortsetter:

- Det er ikke nok å ha bydelspolitikere, også blir alt ordnet. Du velger ikke en bydelspolitiker, så er alt ordnet i fire år. Det blir en feil oppfatning av politikken, særlig lokalt. Jeg vil ha tett kontakt med folk. Rødt Sagene gjør det vi lover. Hvis vi sier vi støtter, så engasjerer vi oss og mobiliserer oss. Vi vil alltid være på lag med folk flest, vi svikter ikke. Og vi blir ikke lurt av store utbyggeres planer og bilder, vi går ut og ser på virkeligheten. Men det viktigste for meg i byen og bydelen, er at Høyre og Frp ikke får mer innflytelse. Jeg tror det er viktig at alle stemmer, men det er selvfølgelig hyggelig hvis folk stemmer på meg og Rødt.

Alder: 59
Fritidsinteresser: - Jeg bruker mye tid på politikken. Politikk er ikke en profesjon for meg, jeg tjener ikke penger på det. Jeg liker å se på film, ellers er jeg en sosial type. Det er en fordel med å bo og jobbe her. Når jeg går fra jobb, tar det minst en time å komme hjem. Folk stopper meg og snakker med meg, dette er min landsby. Siden før sommeren har jeg gått tur hver morgen, langs Akerselva, det blir en tid for meg selv. Jeg liker også å lage mat, og jeg elsker å ta oppvasken. Det noe som gjør meg avslappet, du trenger ikke kompliserte tanker for å ta oppvasken.
Bosted: Er fra Iran, bor på Torshov.
Yrkesbakgrunn: – Jobbet i Bydel Sagene siden 1999. Jeg har studert sosiologi på Blindern. Jeg har jobbet på eldresenter på Røa, der mobiliserte jeg eldre til frivillig innsats. Jeg har fast stilling som bomiljøarbeider i NAV, men har siden i fjor sommer jobbet i Ungdomstiltakene i Bydel Sagene.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE