ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Grünerløkka trenger barnehage, byrådet peker på Torshovdalen:

– Vi kan ikke utsette ungdommene for å være uten tilbud i 2,5 år

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap spør om mulighet for å få låne Torshovdalen aktivitetshus til barnehage. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

En av Grünerløkkas barnehager trenger midlertidige barnehageplasser og byrådet etterspør mulighet for å kunne kunne bruke Torshovdalen aktivitetshus. Men da utgår ungdommenes tilbud, noe lokalpolitikerne ikke vil gå med på.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.04.2021 kl 21:25

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOVDALEN: Bydel Sagene har fått en henvendelse fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK) der det forespørres mulighet for bruk av Torshovdalen aktivitetshus til midlertidige barnehageplasser.

Sophies Minde barnehage i bydel Grünerløkka skal etableres permanent og rehabiliteres, og de har behov for å finne erstatningsplasser for 15 avdelinger i ca. to år. Bydel Grünerløkka ønsker erstatningsplasser nærmest mulig, og Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) og bydel Grünerløkka har foreslått Torshovdalen aktivitetshus i Vossegata, i tillegg til Tåsenløkka barnehage i Bydel Nordre Aker.

Det vil da si at ved et eventuelt utlån, må Torshovdalen aktivitetshus ut av bygningen. Bygningen må da også eventuelt rehabiliteres, da den er i dårlig stand og ikke er utformet for å kunne ivareta nødvendige funksjoner for barnehagedrift. Med tiltak før og etter at barnehagen har brukt lokalet, vil varigheten da bli ca. 30 måneder.

– Veldig kritiske til utlån

Bydelsdirektør Morten Sanden skriver i saksfremlegget at bydelen vil, så langt det er mulig, tilstrebe å erstatte det ordinære klubbtilbudet i Torshovdalen på de andre arenaene bydelen disponerer. I praksis vil dette innebære at det etableres utvidede/økte tilbud om klubbkvelder i bydelens øvrige klubblokaler.

Men det vil ikke være mulig å relokalisere aktivitetene med tilhold i eller knyttet til verksted/garasjen i Torshovdalen. Disse aktivitetene vil derfor for en stor del måtte utgå i perioden for rehabiliteringen.

ANNONSE

Det ble mandag 12. april kalt inn til et ekstraordinært møte i Bydel Sagenes arbeidsutvalg (AU). Samtlige partier uttrykte sin skepsis til å frata ungdommene aktivitetstilbudet.

– MDGs gruppe er veldig kritiske til å låne ut Torshovdalen aktivitetshus til barnehage, fordi dette er et veldig viktig tilbud til ungdom i bydelen. Vi mener det vil sende et feil signal. Vi er midt i en pandemi, og selv om det har blitt tatt hensyn til ungdommene, er det ungdommene som har lidd mest. Å ikke ha tilbud på to år er veldig alvorlig for 15-åringer. Vi mener også stedet ikke egner seg for barnehage, fordi uteområdene har treningsapparater i tillegg til skaterampe. Mest sannsynlig vil disse utgå, fordi det vil være krav til uteområde og inngjerding, sa bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG).

Bydelsadministrasjonen deler OVK/OBY sin vurdering av at bygningsmassen i Torshovdalen er i behov av omfattende rehabilitering, og har i en årrekke jobbet opp mot og med Omsorgsbygg med dette som mål. Prosessen med rehabilitering ble i 2019 tatt helt frem til ferdig tegningsgrunnlag/prosjektering, men stoppet da helt opp grunnet manglende finansiering/prioritering hos OBY, skriver bydelsdirektøren i saksfremlegget.

Samtlige av AUs politikere er enige i at det er et stort behov for oppussing av Torshovdalen aktivitetshus. Men likevel mener de prisen for å få et oppusset ungdomshus i fremtiden er for høy nå, og at de ikke kan utsette dagens ungdom for å være uten tilbud i 2,5 år.

– Vi mangler tilbud og da kan vi ikke innskrenke de få tilbudene vi har, uavhengig av behov for oppussing. Det frister jo, men når noe blir oppusset til barnehage vil det også ha behov for endringer for å kunne være egnet til ungdomstilbud. Hvor smart, ressursmessig, er det å bruke noe til barnehage for så å endre det til ungdomshus? sa Asfaha.

ANNONSE

Vil verne om garasjen

Alle partirepresentantene mente de har fått for lite informasjon om hva som vil være mulig å opprettholde av dagens tilbud i Torshovdalen aktivitetshus. Derfor mente politikerne det er vanskelig, på dette tidspunkt, å skulle si ja til utlån.

– Men det kommer frem at garasjen ikke kan videreføres. Det må vi finne en løsning på, det er et kjempeviktig tilbud for ungdommene våre. Selv om gulroten er oppusset lokale, så hjelper ikke det ungdommene som er unge nå, og som vil ha et tilbud så raskt det lar seg gjøre med færre smitteverntiltak enn vi har nå, sa Gry B. Larsen (SV).

Linn Skyum (V), som deltok i sitt aller siste politiske møte i Bydel Sagene, påpekte at man ikke ønsker å si nei når det er snakk om barnehagebarn som trenger plass. Men det må man nesten i denne saken, sa hun.

– Hadde vi hatt en grundig sak med et fullverdig, stabilt alternativ for ungdommene og de ansatte, hadde det vært noe annet. To år er lenge når man er ungdom, de to årene er gjerne den tiden man bruker på ungdomsklubb. Og det er vanskelig å gjenopprette tilbud etter stenging og flytting, det vil skape en uforutsigbarhet. Det er også kjipt at verkstedaktivitetene utgår.

ANNONSE

Stemte nei

Det ble enstemmig vedtatt å, på nåværende tidspunkt, si nei til utlån av aktivitetshuset:

«AU avslår forespørselen om utlån av Torshovdalen aktivitetshus til barnehageformål, da risikoen ved å ikke ha et ungdomstilbud på stedet i 2,5 år vurderes som for høy.»

– På nåværende tidspunkt må bydelen si nei til utlån av de lokalene, tenker jeg. Så får eventuelt byrådsavdelingen komme tilbake, så ser vi om det kanskje er forhandlingsgrunnlag. Men nå er svaret pent og høflig nei takk, sa Jørgen Foss (Ap).

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE