ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Rødt Sagene om Torshovtoppen og stor park i Nydalen:

«Vi ønsker miljø framfor profitt»

«Aksjonen 'Bevar Torshovtoppen for felleskapet' har gjort Oslos politikere og offentlighet oppmerksomme på hvilke ressurser og muligheter som har ligget gjemt på Torshovtoppens 45 mål store gårds- og skoleområde», skriver Rødt Sagene. Bildet viser aksjonsgruppa Bevar Torshovtoppen for fellesskapet, sammen med lokalpolitikere i bydel Sagene. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto) / Rødt Sagene

Rødt Sagene oppfordrer flest mulig til å delta i marsjen for Torshovtoppen og for stor park i Nydalen lørdag 4. september.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Folkeaksjonene «Stor park i Nydalen» og «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet» har argumentert lenge og godt for hva som må gjøres for å få en stor park i Nydalen og hindre nedbygging av det historiske grøntområdet Torshaug, også kalt Torshovtoppen. Hensynet til profitt for utbyggere er det som står i veien for å oppfylle klare ønsker fra innbyggerne og lokalpolitikere i bydelsutvalgene i Sagene og Nordre Aker.

Stor park i Nydalen er inne i en avgjørende fase. Nå blir det det avgjort om det utbyggerstøttede forslaget med noen smale grøntområder lagt i en L-form mellom høye boligblokker og ferdselsveier blir resultatet. Befolkningen ønsker en reell rektangulær solrik park med mulighet for opphold og aktiviteter.

Tidligere tiders byplanlegging med blant annet Torshovdalen, Torshovparken, Sofienbergparken og Frognerparken viser hva som var og er mulig. Ved å utnytte politikernes styringsmuligheter kan stor park i Nydalen på mer enn 15 mål bli et spleiselag mellom utbyggere og skattebetalere. Samlet sett vil utbyggerne i Nydalen ha store fordeler av å etablere en reell stor park, men da må politikere og befolkningen ta styringen og pålegge utbyggerne å bygge parken som et felles løft. Avantor som hovedaktøren i Nydalen og eier av parktomta er oppført med 12 ansatte og 500 millioner kroner som regnskapsført resultat og synlig profitt for 2020.

Aksjonen «Bevar Torshovtoppen for felleskapet» har gjort Oslos politikere og offentlighet oppmerksomme på hvilke ressurser og muligheter som har ligget gjemt på Torshovtoppens 45 mål store gårds- og skoleområde. Bebyggelsen på Torshovtoppen er omkranset av grøntområder som til nå har hatt redusert tilgjengelighet og hele tomta er regulert til offentlig formål. Nåværende og tidligere Oslo bystyre har enstemmig ønsket at Torshovtoppen ikke skal reguleres til boligformål etter utbyggers planer. Behandlingen av de knapt reviderte byggeplanene til utbyggeren Bastia eiendom er nå utsatt til området skal behandles i kommuneplanens arealdel.

Begge disse sakene holdes varme av beboerne og lokalpolitikerne i området. Det har vært høyst nødvendig og har gitt midlertidige resultater. Vi er imidlertid ennå ikke i mål. Rødts klare krav er at den maksimale profitten må vike for å etablere park i Nydalen og bruke Torshovtoppen for felleskapet. Rødt mener grønt miljø er nødvendige investeringer for framtidige generasjoner.

ANNONSE

Rødt Sagene oppfordrer flest mulig til å delta i marsjen for Torshovtoppen og for stor park i Nydalen lørdag 4. september fra trikkestallen ved Torshovparken kl. 12. På parktomta slutter vi oss til møtet med aksjonen og Oslo-politikere på parktomta i Sandakerveien 119 klokken 13.

Bjørn O. Bjørnsen, leder Rødt Sagene
Erik Østlyngen, Rødts representant i miljø-, kultur- og byutviklingsutvalget i Bydel Sagene

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE