ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Politikerne slår ring om Ung Media. Mener ungdommens ønsker veier tyngst

Amanda Roka og Elin Margareta Thommessen er to av Ung Media-brukerne som har bedt politikerne skrinlegge planene om å flytte Ung Media fra Trikkestallen, som de mener vil ødelegge tilbudet slik det er i dag. Her er de avbildet på Ung Media tidligere i år. Foto: Janina Lauritsen

Bydelspolitikerne går før bydelsutvalgsmøtet neste uke inn for å avvise forslaget om å flytte Ung Media fra Trikkestallen til UngMetro på Bjølsen. Dermed kommer de ungdommene, som frykter for hele tilbudet, i møte.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 23.10.2020 kl 11:11

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Ungdommene og ansatte ved ungdomskulturhuset Ung Media har lenge fryktet en sammenslåing med UngMetro, noe som i deres øyne blir tilnærmet en nedleggelse av tilbudet.

Bydelens aktivitetstilbud/klubbtilbud er i dag fordelt på tre lokaler med adressene Bjølsengata
12 (UngMetro), Torshovgata 33 (Ung Media/Trikkestallen) og Fagerheimgata 31 (Torshovdalen
Aktivitetshus). Felles for disse tre arenaene er at bygningsmassen er nedslitt, med et vesentlig
vedlikeholdsetterslep, skriver bydelsdirektøren.

Bydelsdirektøren har utarbeidet to aktuelle scenarier for ungdomskulturhuset Ung Media og fritidsklubben UngMetro som bydelsutvalget skal vurdere i møtet 29. oktober. Disse er følgende (på kort sikt):

  • Alternativ 1: Tilbudet som i dag gis i ved Ung Media etableres i lokaler i UngMetro. Øvrig ungdomstilbud gis i Torshovdalen aktivitetshus. Økonomiske konsekvenser: Alternativet kan gjennomføres med eksisterende driftsramme.
  • Alternativ 2: Tilbudet i UngMedia videreføres i egne lokaler i Torshovgata 33. I tillegg videreføres UngMetro og Torshovdalen. Økonomiske konsekvenser: Alternativet forutsetter økt driftsramme på 1-1,5 millioner kroner.

ANNONSE

Direktøren anbefaler at bydelen fremover prioriterer å gi ett godt aktivitetstilbud til ungdom på to arenaer, og at det i tillegg etableres ett treffsted for eldre ungdom. På kort sikt bør klubbtilbudene gis i lokalene til Ung Metro og i Torshovdalen aktivitetshus, samt i Drøbakgata (treffsted for eldre ungdom), skriver direktøren i sakspapirene. Ved ferdigstillelse av ny ungdomsstasjon i Treschows gate 16 (den nye skolen som skal bygges) er det bydelsdirektørens anbefaling at tilbudet som da gis ved UngMetro relokaliseres til disse lokalene.

Enstemmig vedtatt

Saken har blitt behandlet i Ungdomsrådet og i Oppvekst- og velferdskomitéen, før saken skal opp i Arbeidsutvalget og til slutt i bydelsutvalget i neste uke.

Oppvekst- og velferdskomitéen vedtok enstemmig å gå for bydelsdirektørens alternativ 2 – å videreføre Ung Media i de nåværende lokalene i Torshovgata 33.

Gry Bruland Larsen (SV) er leder for Oppvekst- og velferdskomiteen i Bydel Sagene. Foto: Janina Lauritsen

– Det ble ingen store diskusjoner. Alle tenker det er viktig å lytte til ungdommene. Vi behandlet også en sak om ungdommenes påvirkningskraft i møtet – vi kan snakke om dette, men da må vi også vise det, sier leder av komitéen, Gry B. Larsen (SV).

ANNONSE

Komitéen mener det er viktig å beholde lokalene på nåværende tidspunkt. Men Larsen påpeker at selv om det er viktig med et godt tilbud nå, er det samtidig viktig med et godt tilbud i fremtiden. Derfor er det nødvendig at bydelen ser på eventuelle fremtidige lokaler og hvordan man kan bruke dem.

– Men vi må ha lokalene på plass før vi ser på hvordan alt skal organiseres. Vi skal ikke legge skjul på at tilbudet kan flyttes en gang i fremtiden, men det trenger ikke nødvendigvis å være negativt å samlokalisere tilbudene. Da kan man bli kjent med flere og få ulike tilbud. Men vi skal lytte til ungdommene. Komitéen tenker det vil bli dyrere på sikt ikke å ha et godt tilbud for ungdommene.

Larsen setter stor pris på at bydelens ungdommer er så tøffe at de står opp for tilbudet sitt.

– Og de skal lyttes til og tas på alvor, selv om de kanskje ikke alltid får det som de ønsker.

ANNONSE

Ap vil beholde lokalene

Arbeiderpartiet kommer til å fremme følgende forslag i saken om ungdomstilbud i bydelsutvalgsmøtet:

«Bydelsutvalget ber om at tilbudet ved Ung Media videreføres i egne lokaler inntil videre. I forbindelse med etablering av ny skole på Voldsløkka og Bentsebrua er det naturlig å vurdere lokasjon av alle bydelens ungdomstilbud. Bydelsutvalget ber direktøren ta med ungdomsrådet i medvirkningen av nye tilbud/lokasjoner.»

Ungdomsrådet omgjør vedtak

Da Ungdomsrådet behandlet forslaget fra bydelsdirektøren mandag denne uka, valgte de å støtte anbefalingen om en mulig relokalisering av Ung Media, men med følgende merknad:

«Ungdomsrådet mener det er viktig at kvaliteten på tilbudet fra UngMedia ikke blir dårligere dersom det flyttes til UngMetro. Det er også viktig at de ungdommene som driver med musikk kan få drive med det uten å bli forstyrret av aktiviteten ved de andre tilbudene, og motsatt.»

ANNONSE

Nestleder i Ungdomsrådet, Elma Fretheim (foran), her sammen med rådsmedlemmene Mathias Berg og Sunna Gudmundsdottir. Foto: Julie Maria Grønningsæter

Nestleder i Ungdomsrådet, Elma Fretheim, forteller at rådet i etterkant av møtet har angret på vedtaket de gjorde, fordi de er gjort oppmerksomme på ungdommene som bruker Ung Media er sterkt imot at tilbudet flyttes.

– Da vi mottok saken ble den lagt frem til oss med et økonomisk og praktisk perspektiv, og ut fra dette virket det der og da fornuftig å vedta. Sånn vi forsto saken ville en sammenslåing være gunstig med tanke på at bydelen i dag ikke har nok midler til å drive begge aktivitetshusene optimalt, med tanke på bemanning og penger, sier Fretheim.

Hun forteller dette ble en vanskelig sak for for Ungdomsrådet å ta stilling til, og at det var en lang diskusjon i rådet før de endte med å vedta bydelsdirektørens innstilling, med visse merknader.

– Da vi fikk fremlagt saken, og vi stilte kritiske spørsmål, virket det som at tilbudet kom til å være minst like bra, om ikke bedre, etter oppussing og nye øvingslokaler på UngMetro. I tillegg kan dette gjøre at flere barn og ungdom får mulighet til å prøve seg i studio, samtidig som tilbudet vil være det samme for de som allerede benytter seg av det. Vi har blitt fortalt at ungdommene som ønsker å bruke Ung Media sitt tilbud mer seriøst og aktivt, vil kunne fortsette med dette uten forstyrrelser, grunnet lydtette rom og separate timer, sier nestlederen.

Hun understreker at Ungdomsrådets fremste jobb er å være en stemme for bydelens ungdommer.

– Vi innser nå at vi ikke visste nok om hva ungdommen faktisk ville, og at vi derfor ikke har gjort jobben vår godt nok. Vårt ønske er jo alltid at ungdommen skal bli bli hørt og at de skal føle seg prioritert, noe de nå ikke føler. Dette vil vi prøve å rette opp i!

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE