ANNONSE

– Vi trenger ikke så mange møter

Fra valgkampen og Oslo Venstre, fra venstre Ragnar Skjøld, Alva Amalie Talsnes Eide og Espen Langvik, alle fra Sagene Venstre. Foto: OSLO VENSTRE

Færre lokalpolitiske møter kan spare Bydel Sagene for mange tusen kroner, ifølge Venstre og Alva Eide, som nå igjen foreslår å kutte møtebudsjettet, for 2018.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2017 kl 16:35

ANNONSE

SAGENE: Budsjettforslaget for Bydel Sagene skal diskuteres og vurderes av bydelspolitikerne. Frem til bydelsutvalgsmøtet 14. desember, der budsjettet skal vedtas.

For kort tid siden la bydelsdirektør Marius Trana frem sitt forslag til budsjett, og det er det budsjettet lokalpolitikerene nå skal behandle og eventuelt komme med tilleggsforslag og justeringer til.

Kutte i møtevirksomheten

Venstre har flere forslag til justeringer av budsjettet, også å kutte i lokalpolitisk møtevirksomhet i bydelen.

– Venstre er langt på vei fornøyd med bydelsdirektørens forslag til budsjett. Vi er særlig positive til satsingen inn mot kommunale boliger, den ekstra helsesøsterstillingen og midlene satt av til særskilte tiltak mot barnefattigdom. Dette er viktige saker for oss i Sagene Venstre, sier Alva Eide, leder for Venstres BU-gruppe.

Men Venstre tenker likevel at det finnes rom for et par justeringer.

- Sagene Venstre jobber for en mer rettferdig bruk av bydelens budsjett, der mindre går til blant annet bydelspolitikerne og mer går direkte til innbyggerne. Vi lovet velgerne våre at vi ikke skulle gi oss i saken. Vi trenger ikke så mange møter, Venstre foreslår å kutte ett bydelsutvalgsmøte med tilhørende komitemøter, per år. Dette vil spare inn mellom 100.000-150.000 kroner, sier Eide.

Hun viser til åtte bydelsutvalgsmøter i Bydel Sagene per år.

– Til sammenligning har Bydel Grünerløkka syv og Bydel Alna seks.

– Over gjennomsnittet

Hun fortsetter.

- Vi ligger over gjennomsnittet i Oslo på antall bydelsutvalgsmøter, og har i år, som tidligere, hatt flere møter som har vart så kort som 30 - 40 minutter. Vi ønsker heller å bruke ressursene på at Sagene skal være bydel for livsutfoldelse i trygge omgivelser, kultur og mangfold. I år ønsker vi å satse særlig på jobbtiltak for ungdom, skolefrokost til alle skolene i bydelen vår og en styrking av ungdommens mulighet til å bli hørt.

– Svekker lokaldemokratiet

Bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap) synes det er merkelig at Venstre igjen foreslår kutt i de lokalpolitiske møtene.

– Dette er et gammelt forslag fra Venstre, noe de foreslår hvert år. Jeg mener at dette ikke er riktig og det handler om lokaldemokrati. For det første, i bydelsutvalgsmøter og komitemøter får folk mulighet til å komme i kontakt med lokale politikere og det ser vi at folk benytter seg av, sier Stoltenberg.

BU-lederen fortsetter.

– Vi politkere skal uttale oss i mange saker som byggesaker og skjenkesaker. Reduserer vi antall møter vil resulatet av det være at det blir flere administrative uttalelser eller at bydelen ikke rekker å avgi høreingsuttalelser innen fristen. Jeg synes det er merkelig at dette ikke er noe Venstre reflekterer over, men at de år etter år ønsker å svekke lokaldemokratiet.

Venstre og Eide svarer at de også er opptatt av god og jevnlig dialog med innbyggerne.

– Også utenom møterundene. Men i et budsjett må man foreta prioriteringer, og vi mener dette er et bra alternativ for kutt. Andre bydeler klarer seg med færre møterunder. Med god planlegging, er vi sikre på at Sagene Bydel også vil klare dette uten at det går utover lokaldemokratiet. For eksempel kan uproblematiske skjenkesaker behandles per mail, og det er også mulighet for å avholde et ekstraordinært komitémøte om det blir nødvendig, og det vil være en betydelig mindre kostnad enn korte møter og få saker, med fast honorering, svarer Eide og Venstre.

LES OGSÅ: