ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Skuffet over manglende prioritering:

– Vi vil villkjøringa til livs

VIL HA FLERE TILTAK: Løkkebakken Vel er veldig glade for det Bymiljøetaten har satt i gang i området, men de ønsker seg flere tiltak for å bli kvitt «villkjøringen.» Foto: Janina Lauritsen

Løkkebakken Vel takker Bymiljøetaten for at de har «fått ut fingeren» etter 35 år. Men de er skuffet over at kommunen ikke prioriterer området i større grad.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Sagene Avis har flere ganger tidligere skrevet om Løkkebakken Vel, som fortviler over situasjonen i Sagveien og Maridalsveien nedenfor ring 2.

Direktør i Bymiljøetatens mobilitetsdivisjon, Rune Gjøs, fortalte i mars i år at Bymiljøetaten (BYM) så på følgende tiltak som aktuelle i 2019 (med forbehold):

  • Reasfaltere Maridalsveien fra Ring 2 og til bommen ved Sagveien
  • Etablere fortau langs Maridalsveien 90 (ser på muligheten for sammenhengende fortau fra Ring2 og til Sagveien)
  • Fartshump ved Maridalsveien 87B
  • Evt. sykkeltiltak fra Ring 2 og ned til Waldemar Thranes gate
  • I tillegg vil de se nærmere på parkeringsreguleringen langs Sagveien

Fortau er på vei

Nå er BYM i gang i området. I første omgang foreslår Bymiljøetaten en etablering av fortau langs Maridalsveien 90. Her var det et fortau på 2000-tallet, som ikke ble reetablert i forbindelse med byggearbeid. Oppstart er planlagt i august, les mer om arbeidet her.

FORTAU: Bymiljøetaten vil etablere fortau her, i Maridalsveien 90. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

ANNONSE

Trafikkansvarlig i Løkkebakken Vel, Einar Spurkeland, har tidligere fortalt Sagene Avis at han er fornøyd med at det endelig skjer noe, men han har også store forventninger til fortsettelsen.

Velet har kommet med flere forslag til tiltak i området, disse kan du lese mer om her

– Skuffet over kommunen

Trafikkansvarlig Einar Spurkeland og kasserer Gard Espeland og Løkkebakken Vel sier de er veldig glade for det Bymiljøetaten har satt i gang i området, men de hadde håpet på mer forståelse for sine forslag til tiltak.

– Vi er skuffet over at kommunen ikke prioriterer vårt område bedre. Vi er nærmeste nabo til Sagene skole og kulturlivet tilknyttet Arbeidermuseet. Bedre tilrettelegging og prioritering av gående er fortsatt nødvendig og fortettingen og utbyggingen i området skaper daglig farlige trafikksituasjoner. Vi håper derfor BYM vil tenke seg om og forsterke miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

Forslagene til tiltak innebærer blant annet å opprette et bilfritt torg mellom Arbeidermuseet og Beierbrua.

ANNONSE

Plassen foran Arbeidermuseet er i kommuneplanen regulert til gangvei med nødvendig kjøreadkomst. Bymiljøetaten har per dags dato ingen planer om å etablere et bilfritt torg på denne plassen, skriver BYM i et brev til velet.

Når det gjelder ønsket om ulike trafikktiltak i området, har BYM i 2019 kun kapasitet til å gjøre følgende mindre tiltak i området med den hensikt å bedre trafikksikkerheten, samt forholdene for øvrig for gående og syklende:

Det planlegges reasfaltering av Maridalsveien fra Waldemar Thranes gate til bommen der Maridalsveien deler seg, til Maridalsveien og Sagveien. I forbindelse med dette reasfalteringsarbeidet vil det også bli etablert to fartshumper på strekningen. Det foreligger ingen andre planer for dekkevedlikehold i dette området i 2019. Trafikkfarlige hull på Bymiljøetatens forvaltningsområde blir lappet fortløpende.

Ved Maridalsveien 90 vil skråparkering bli endret til parkering langs kantstein og nytt fortau vil bli etablert. Begge avkjørslene til Maridalsveien 90 vil bli strammet opp. Videre vil det på strekningen gjennomføres en fartsmåling for å kunne vurdere behovet av en ny fartshump, informerer BYM videre i brevet.

– Må forholde seg til skiltnormal

Velet ønsker også et gjennomkjøringsforbud til Sannergata, som de mener vil begrense gjennomgangstrafikken vesentlig. De har foreslått at dette skiltet kan settes i lyskrysset ved Ring 2.

ANNONSE

BYM har tidligere fortalt velet at «Skilt som forbyr gjennomkjøring skal brukes restriktivt og etter nøye vurdering av om reguleringen vil bli respektert. Et forbud mot gjennomkjøring vil være meget vanskelige for politiet å håndheve i et område som dette hvor det er det er mange beboere og bedrifter. Erfaring viser at slik skilting respekteres i svært liten grad. Vi finner det derfor ikke aktuelt å skilte med et gjennomkjøringsforbud fra Ring 2.»

I sitt seneste svar skrivet BYM også at skiltmyndigheten må forholde seg til Statens vegvesens skiltnormal (Håndbok N300 del 3). Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder all bruk av offentlige trafikkskilt og skal følges av alle skiltmyndigheter.

«Skilt 306.1 «forbudt for motorvogn» brukes for å forby eller begrense kjøring med motorvogn. Ved å innføre en regulering med skilt 306.1 vil man frata beboere langs veien muligheten til å kunne kjøre til eiendommene. Begrenset kjøring kan angis med unntak på underskilt. Unntak skal brukes restriktivt og etter nøye vurdering av om reguleringen vil bli respektert og håndhevet. Mange eller omfattende unntak utvanner betydningen av hovedskiltet og svekker respekten for skilt 306 generelt.
Bymiljøetaten er av den oppfatning at en eventuell regulering med skilt 306.1, med underskilt som tillater kjøring til eiendommene, vil bli lite respektert. Videre er det krevende å håndheve slik regulering.

Skilt 527.1 og 527.2 (Blindveg) skal kun brukes i de tilfeller vegen er fysisk stengt for gjennomkjøring.
Bymiljøetaten finner derfor ikke grunnlag for å kunne innføre gjennomkjøringsforbud eller å skilte med skilt 527 (Blindveg)»
skriver BYM.

– Vi er dypt uenig. Hadde BYM lest håndboka, hadde de visst at det er helt i tråd med det Statens vegvesen mener om skilting.

ANNONSE

Vil ha mer enn akutte løsninger

Velet mener det er behov for å markere tydeligere hva som er kommunal vei i området, ettersom det tillates parkering på fortau på torvet ved Beierbrua. Her har private merket/malt egne parkeringsfelt på deler av fortauet, forteller Spurkeland.

Spurkeland og Espeland påpeker at de er veldig glade i bedriftene i nabolaget, i turistene og fotgjengerne. Det er den «ville kjøringen» de vil fjerne.

– Det er herlig med barnehagebarna som går gjennom området, men det er fælt med biler inn i rekkene. Man trenger å stramme opp her. Hva er unødvendig privat transport og hva er varetransport? Det er mye villkjøring av bilister som tar snarveier. Og det står ikke noe skilt om at det er forbudt å kjøre over Beierbrua, det viser at det mangler en skiltplan i området.

Torvet ved Beierbrua skulle tilrettelegges med benker og beplantning for å støtte opp om den grønne profilen langs elven. Dette er aldri gjennomført, forteller de.

– Vi må få noen elementer her som ikke går på bekostning av bevaringen av området.

De er veldig glade i dette området, og det er nettopp derfor de vil ta vare på det.

– Og vi er veldig glade for det BYM allerede har gjort. Vi takker dem for at de har fått ut fingeren etter 35 år. Men spenningsmomentet er hvordan de vil løse resten. De må se lenger frem i tid, hvordan kommer vi ut i budsjettet for 2020? Det mangler i svaret vi fikk nå. Vi trenger mer enn akutte løsninger.

GLAD I OMRÅDET: De påpeker at de er glade i både bedriftene, turister og fotgjengere i området. Det er den «ville» gjennomkjøringen de vil ha bort. Foto: Janina Lauritsen

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE