ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil forvandle parkeringsplassen til park

Sirin Hellvin Stav (MDG) ved plassen som de vil skal bli omgjort fra parkeringsplass til park. Foto: MDG SAGENE/SAGENE AVIS

– Vi vil at Bydel Sagene skal være barnas bydel, sier Sirin Hellevin Stav (MDG), og ber bydelsdirektøren ta initiativ og løfte saken videre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 03.12.2017 kl 10:23

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Budsjettforslaget for Bydel Sagene skal diskuteres og vurderes av bydelspolitikerne. Frem til bydelsutvalgsmøtet 14. desember, der budsjettet skal vedtas.

For kort tid siden la bydelsdirektør Marius Trana frem sitt forslag til budsjett, og det er det budsjettet lokalpolitikerene nå skal behandle og eventuelt komme med tilleggsforslag og justeringer til.

Bydelsutvalgsleder, leder for det lokalpolitiske utvalget i bydelen, Helge Stoltenberg (Ap), fortalte i tidligere sak i lokalavisa denne uka at det har vært sosialistisk lokalpolitisk flertall, Ap, SV og Rødt, i Bydel Sagene i flere år. 

– Så det blir da ofte flertall for de forskjellige prioriteringene, som Ap, SV, Rødt, og MDG, foreslår. Når det eksempelsvis gjelder bydelsbudsjettet for 2018, så er det på totalt 1.3 milliarder kroner, men vi har kun mulighet til å flytte på, og omprioritere på fem millioner kroner, sa også Stoltenberg - her kan du lese hele saken og om opprusting av uteområder i Bydel Sagene, som ved Sagene kirke og Gråbeinsletta.

MDG

Miljøpartiet de Grønne (MDG) forteller at de synes bydelsdirektørens forslag til budsjett i det store og hele er godt.

ANNONSE

– Mange av byrådets og bydelens satsinger følges opp. Vi er imidlertid opptatt av å bygge videre på og ytterligere styrke bydelens grønne og helsefremmende profil. Med et spesielt fokus på barna. Bydel Sagene er muligens den tettest befolka bydelen i Oslo og den bydelen med minst grøntarealer per person i byen. Samtidig trues grøntområder stadig av nedbygging, sier Sirin Hellvin Stav i MDG Sagene, også leder i bydelens Miljø- og byutviklingskomiteen og medlem i bydelsutvalget.

Og peker på at det er hvordan vi former våre fysiske omgivelser, som legger rammene for gode liv, både for store og små.

LES OGSÅ: Vil stenge gata, fordi den deler parken i to

– Barnas bydel

– En god by for barna er en god by for alle. Derfor mener De Grønne at byen i størst mulig grad bør planlegges på barna premisser. Vi vil at Oslo skal være barnas by og at Bydel Sagene skal være barnas bydel. I tillegg til å være den grønneste bydelen. Forskning viser at kort avstand til grønne lunger i nærmiljøet er viktig for livskvalitet og psykisk helse i byer.

Hun kommer tilbake til at Bydel Sagene er en folketett bydel.

ANNONSE

– Og med stort behov for gode tilgjengelige grøntarealer og møteplasser. Det er lite areal i tilknytning til bydelens parker som kan bidra til å utvide det samlede grøntarealet. Dersom man skal oppnå mer grønnstruktur er det nødvendig å ta av grå arealer som brukes til trafikale formål, fra grått til grønt, ifølge MDG.

Advokat Dehlis plass

Hellvin Stav fortsetter fra budsjettforslaget.

– Byrådets prosjekt bilfritt byliv har som mål at flere områder omdisponeres fra bilformål til mennesker og grønt, ikke bare i sentrum, men også rundt om i bydelene. En mulighet for dette er den store parkeringsplassen ved Advokat Dehlis plass rett ved Bjølsen skole. I dette området både bor og ferdes det mange barn og unge som vil ha glede av en slik park.

Bjølsen skole ligger i nærheten.

– Mye ligger til rette for at denne plassen vil bli tatt i bruk og mange vil ha glede av at det tilrettelegges for opphold og en hyggelig møteplass der. Kanskje kan noen få uteservering om sommeren? Sånne møteplasser er viktig for det sosiale livet i bydelen.

ANNONSE

MDG og Hellvin Stav ser også for seg å sperre Maridalsveien fra plassen ned til Arendalsgata for biltrafikk, slik at den forbeholdes syklister og fortgjengere og kan gjøres grønnere.

– Da vil man ikke lenger trenge den enorme rundkjøringen på Advokat Dehlis plass som beslaglegger masse plass. P-plassen er i dag veldig dårlig plassutnyttelse og stimulerer foreldre og ansatte til å kjøre til skolen - vi vil ha bilfrie hjertesoner rundt skolene.

– I tillegg til park, ønsker vi å ha en testpilot for «bikehangers» for innelåst langtidssykkelparkering her. Dette er noe kommunen jobber med. Mange beboere, elever og ansatte har behov for trygg sykkelparkering i området nå som stadig flere har dyre sykler, el- og lastesykler, sier MDG-politikeren.

Videre at MDG, med Ap, SV og Rødt i ryggen, ber bydelsdirektøren om å ta initiativ og løfte saken videre.

– Dette vil kunne skape et tryggere og mer levende strøk, med enda mer liv og aktivitet, til glede for både beboere og handelstanden i området. Det bes om at direktøren kommer tilbake til bydelsutvalget med en orientering om saken, ber MDG og Sirin Hellvin Stav.

ANNONSE

14. desember skal budsjettet endelig vedtas i bydelsutvalget i Bydel Sagene.

LES OGSÅ:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE