ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil ha en bilfri Arne Gjestis plass

VIL FLYTTE DROSJENE: Bydelsutvalget skal behandle en sak om å flytte taxiholdeplassen. Foto: Wikimedia Commons/Helge Høifødt

Familier med små barn har klaget over situasjonen utenfor Sagene samfunnshus i mange år, nå kan det bli en endring.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Den 13. juni skal bydelsutvalget behandle en sak om å flytte taxiholdeplassen på Sagene, som ligger i delen av Arendalsgata som skiller Arne Gjestis plass og Gråbeinsletta.

– Taxiholdeplassen ligger i dag sånn til at den skaper et skille mellom lekeplassen ved Sagene samfunnshus og parken på Gråbeinsletta. Det er uheldig fordi det skaper utrygghet for barn og familier som bruker lekeplassen og parken. Dette har vært en uheldig situasjon i mange år, sier bydelutvalgsleder Helge Stoltenberg.

Ønsker den kan bli en del av el-ladeteknologi for taxi

Bydelen var i mai i dialog med Bymiljøetaten og de er også positive til å flytte taxiholdeplassen. Men det gjenstår å avklare tekniske forhold ved foreslåtte lokasjoner, samt å diskutere ny plassering med Norges taxiforbund.

– Bydelsutvalget ønsker at taxiholdeplassen flyttes til nordsiden av Dannevigsveien, men vestsiden av Kristiansands gate kan også være aktuell. Men det er viktig at vi gjør dette i samarbeid med Norges taxiforbund.

Flyttingen av holdeplassen til et av disse stedene vil gi en sentral lokalisering av taxiholdeplassen som viderefører områdets funksjon som knutepunkt mellom buss, sykkel (bysykkel og offentlig sykkelparkering) og taxi, mener Stoltenberg.

ANNONSE

Bydelen har også anmodet om at taxiholdeplassen kan bli en del av kommunens pilotprosjekt for el-ladeteknologi for taxi. For å sikre rask framdrift i saken anser Bymiljøetaten det som hensiktsmessig å gjennomføre flytting av taxiholdeplassen først, for så eventuelt å tilrettelegge for lading av el-taxier på et senere tidspunkt.

– Det hadde vært veldig positivt om denne taxiholdeplassen kunne inngå som en del av pilotprosjektet for lading av el-taxier i Oslo. Jeg håper at Bymiljøetaten er på ballen og sørger for at dette skjer.

– Bidrar til et tryggere nærmiljø for barna

Bydelsutvalget ser dette som et første skritt for å gjøre plassen bilfri og dermed tryggere for barna som leker her. Dette vil sette parken i sammenheng med plassen som er blitt en viktig møteplass for folk som bor i området, forteller Stoltenberg.

– Flytting av holdeplassen vil gi en bedret trafikksituasjon i Arendalsgata mellom Arne Gjestis plass og Gråbeinsletta, og bidrar til et tryggere nærmiljø for barn, unge og voksne som bruker disse områdene til lek og rekreasjon. Men dette vil også gi oss mulighet til å se på mulige grep for å forbinde de to arealene på en bedre måte.

BYDELSUTVALGET: Det er møte i bydelsutvalget 13. juni. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE