ANNONSE

Vil ha flerbrukshall og fotballbaner her

VOLDSLØKKA: Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å bygge flerbrukshall og én, eventuelt to, fotballbaner på regulert friområde på sørvestre del av Voldsløkka. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Undervisningsbygg Oslo KF har foreslått å bygge flerbrukshall og én, eventuelt to, fotballbaner på regulert friområde på sørvestre del av Voldsløkka.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2019 kl 15:40

ANNONSE

VOLDSLØKKA:Undervisningsbygg Oslo KF har vist til to alternativer. Det ene alternativet har en hall med tre flater på ett plan mot Stavangergata og fotballbane nord for hallen, og det andre alternativet har to flater på ett plan langs Uelands gate med fotballbane øst for hallen.

Det er også foreslått en mindre fotballbane mellom skatehallen og Voldsløkkahaugen. Muligheter for å skaffe erstatningsareal vil være et viktig tema i saken, står det i sakspapirene.

Rådet for byarkitektur hadde møte 22. januar. Der ble saken om Voldsløkka idrettspark - detaljregulering med konsekvensutredning, fremmet for rådet for å få en vurdering av/uttalelse til:

  • Byplanmessig grep for plassering av flerbrukshall
  • Lokal vs byomfattende hall, herunder trafikale konsekvenser for byområdet
  • Videreutvikling av Voldsløkkahaugen som møteplass

- Landskapskvalitetene bør bevares

Rådet mener at det byplanmessige grepet og ideen om Voldsløkkahaugen som hjertet i idrettsparken (ref. analyser i saken) ikke kommer tydelig nok frem i planforslaget.

De mener Voldsløkkahaugens landskapskvaliteter bør bevares, og haugen bør sikres og videreutvikles som møteplass for alle aldersgrupper og som et område for barn og unge, for uorganisert lek og opphold.

«Rådet anbefaler derfor at det ikke etableres en 7'bane for fotballen her. Gangsonene frem til haugen og det sentrale punktet bør utformes mer generøst med en egen (grønn) karakter, og flere innganger til bygg og aktiviteter bør ligge i forbindelse med disse.» skrives det videre i rådets uttalelse.

Fraråder OBIK-hall

De mener også at en utbygging på Voldsløkka først og fremst bør styrke tilbudet til bydelen og lokalsamfunnet både på dagtid og kveldstid, og fraråder derfor at det bygges en OBIK-hall (Oslo bedriftidrettskrets) her.

«En OBIK synes bedre plassert i tilknytning til et større knutepunkt med blant annet bedre kollektivdekning. Rådet mener at flerbrukshallens plassering langs Uelandsgate viderefører områdets bebyggelsesstruktur med bebyggelse langs gate og ivaretar områdets landskapskvalitet og åpenhet på en god måte.»

Rådet for byarkitektur mener det bør sikres flere innganger til hallen, både fra gate, gangsoner og matchbaneside, og at det bør vurderes en høyere utnyttelse hvor flere bydelsprogram får plass.

«Rådet anbefaler å se på om flerbrukshallen kan ha ytterligere en etasje, samt at den store takflaten kan brytes opp og utnyttes til aktivitet.»

Rådet oppfordrer kommunen til å se på økt mulighet for flerfunksjonalitet i lignende fremtidige saker særskilt for den uorganiserte, lokale bruken av haller, men også for andre programmer som bolig etc. Dette ble enstemmig vedtatt.

ANBEFALINGSKART: Viktige hovedtrekk, elementer og føringer, med aktuell sone for erstatningsareal Foto: Undervisningsbygg

Nytt vannforsyningsanlegg kan gi anleggsarbeid her

Lokalavisa har tidligere skrevet om planene for Voldsløkka, blant annet ønsket om nytt kulturhus og at Voldsløkka kan graves opp i forbindelse med at Oslos nye vannforsyningsanlegg skal stå klart i 2028. Det omfattende arbeidet, som vil berøre fire kommuner, og fem bydeler, kan gi noe anleggsarbeid i Voldsløkka-området.

- Vannledningene fra det nye anlegget skal kobles sammen med det eksisterende ledningsnettet, trolig i området ved Voldsløkka, sa sjefingeniør i VAV, Lars Hem, tidligere til lokalavisa. Les mer om denne saken her

Vil ha kulturstasjon på nye Voldsløkka skole

Bydel Sagene har tidligere fattet flere vedtak om behov for en lokal kulturstasjon. De jobber for å sikre at den nye skolen på Voldsløkka tilrettelegges for sambruk med kulturformål.

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2018 fattet bydelsutvalget i Bydel Sagene blant annet følgende verbalvedtak:

«Bydelsutvalget er opptatt av at skolen som trolig skal bygges på Voldsløkka må inneholde øving, og konsertlokaler. Bydelens kulturliv er under press når det kommer til arenaer for visning av produksjoner og gode øvingslokaler som tilfredsstiller norsk standard for akustikk er en manko. Bydelsutvalget vil derfor være en pådriver for at et slikt hus etableres i forbindelse med ny skole».

Det arbeides nå med et forprosjekt for realisering av Voldsløkka skole.

- Arbeidet har akkurat kommet i gang etter bystyrets vedtak av reguleringsplanen. Prosjektet inkluderer også kultursal, dette er vedtatt av bystyret. Brukerprosessen er en del av forprosjektet. Jeg antar at bydelen vil bli inkludert i denne prosessen, har Beate Svenningsen, spesialrådgiver hos Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, tidligere sagt til Sagene Avis.

Oslo kommune fikk høsten 2018 kjøpt skoletomta. Les mer om dette her

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord