ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nettmøte 31. oktober:

Vil ha innspill og fortellinger om hva Storokrysset betyr for deg

Storokrysset har mange brukergrupper. Bård Rane (øverst t.v.) leder Bymiljøetatens arbeidet med konseptvalgutredning for Storkrysset sammen med prosjektdirektør Bent Ånund Ramsfjell i Norconsult Foto: Karl Andreas Kjelstrup / Utlånt

I nettmøtet får områdets beboere, de som reiser gjennom Storokrysset og lokalt næringsliv anledning til å si sin mening om hvordan Storokrysset bør bli. Du kan sende inn dine innspill og spørsmål allerede nå!

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2018 kl 13:32

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Sagene Avis skrev nylig om at Bymiljøetaten skal lage en reguleringsplan for strekningen fra Disen vendesløyfe, gjennom Storokrysset og ned til Åsengata på Sandaker. Første del av dette omfattende arbeidet er å gjennomføre en såkalt konseptutvalgutredning (KVU) for den mest kompliserte delen av prosjektet – Storokrysset.

Vil høre dine historier

– Vi vil gjerne ha innspill til hvordan krysset skal bli, men like gjerne og kanskje først og fremst innspill og fortellinger om hva Storokrysset betyr for beboerne, og hvilke behov som krysset må ivareta; for eksempel fremkommelighet, unngå kø, reise trygt og raskt gjennom krysset på sykkel, til fots, med barnevogn, enkelt få til bytte av kollektivmiddel, få toget nærmere, etc., sier Bård Rane i Bymiljøetaten, som skal lede KVU-arbeidet for Storokrysset.

– Storokrysset har stor betydning for hverdagen til svært mange. Samtidig erkjenner vi at flere av dem gruer seg til å tråkle seg gjennom dette slitte, risikofylte og uoversiktelige krysset. Vi går derfor til prosjektet med en solid dose ydmykhet, sier han.

Onsdag 31. oktober kl. 18.00-19.30 svarer Bymiljøetaten på dine spørsmål i et nettmøte i Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis.

Fyll inn dine spørsmål og innspill til nettmøtet her:

ANNONSE

Nettmøte

Nettmøtet stengte 31.10.2018 kl. 19:30:00.

Spørsmål og svar

Ingen spørsmål er besvart...

Nettmøtet er avsluttet.

Viktig å identifisere behov i anleggsperioden

23. oktober holdt Bymiljøetaten et møte med områdets største næringsaktører, aktører for kollektivreiser og offentlige etater.

Arbeidene med Storokrysset skal resultere i bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Her er Torunn Carlsson ved dagens trikkeholdeplasser. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Torunn Carlsson, uttaler at etaten ønsker bred involvering fra ulike interessenter for å kartlegge behov og ønsker. Dette handler ikke bare om hvordan Storokrysset bør bli til slutt eller hvilke behov som bør oppfylles. Like viktig er det å kartlegge kritiske behov i den omfattende anleggsperioden som kommer senere.

– Når man går i gang med arbeidet er det svært viktig at vi lang tid i forveien vet hvilke behov som er kritisk å oppfylle. Ta Storosenteret som eksempel, Oslos største kjøpesenter. Her må både vareleveringen og transportbehovet for de handlende fungere. For å gjøre den utfordrende anleggsperioden, som uansett vil komme, smidigst mulig, er tett dialog med næringsaktørene svært viktig. Likeså er det viktig at utrykningstraseer og kollektivtilbud opprettholdes. Aktørmøtet vi nylig avholdt var starten på dette arbeidet, sier Rane.

ANNONSE

SEND INN DINE SPØRSMÅL TIL NETTMØTET HER!

Bydel Sagene vokser mest i Oslo

Rane regner primært med at deltakerne i nettmøtet blir områdets beboere og reisende gjennom krysset; kollektivreisende, syklister, gående og bilister, men håper også at næringsaktørene vil delta.

– Som knutepunkt for folk som skal til Disen, Grefsen og Kjelsås, eller til områdene Nydalen, Sandaker og Storo får måten vi løser Storokrysset på stor betydning for deres hverdag og trivsel. Vi skal også utvikle Storokrysset til et mer attraktivt område og et tydelig møtested for folk. For å illustrere hvor viktig dette er kan vi for eksempel se på den kraftige befolkningsveksten i bydel Sagene de siste 20 årene. Her var veksten hele 50 prosent i perioden 2001-2016, mot 29 prosent for hele Oslo. Oppnår vi ikke en god trafikal og estetisk løsning i Storokrysset, påvirker det bokvaliteten for alle som bor her, både de nedenfor og ovenfor krysset, sier Rane.

Storokrysset er overmodent for endring. Men hvordan skal det bli best mulig? Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Ønsker en «vidåpen» innspillprosess

Han presiserer, som avdelingsdirektør Carlsson, at medvirkningen her vil være reell. For å oppnå best mulig resultater er det derfor viktig å nå ut til dem som kjenner utfordringene i Storokrysset på kroppen.

ANNONSE

– Som mange vet jobbet Statens vegvesen med Storokrysset i flere år før deres forslag til løsning ble vraket i 2015 fordi løsningen ikke ga sykkel den fremkommelighet og prioritet som den nå skal ha. Det betyr ikke at arbeidet Statens vegvesen utførte skrotes. Tvert i mot, her ble det uført mye solid arbeid, og Statens vegvesen er en helt nødvendig og god samarbeidspartner for det arbeidet vi nå gjør, sier Rane.

Tilsvarende kan det finnes andre spennende kompetansemiljøer som ikke engang trenger å være relatert til samferdsel, mener han.

– Med andre ord, vi må være åpne og mottakelige for innspill fra mange ulike parter. Anse dette nettmøtet som en "kick off" for dette arbeidet, og om vi ikke rekker å svare på alt i den halvannen timen som er satt av til dette, så vil vi også svare på spørsmål i etterkant, sier Rane.

SEND INN DINE SPØRSMÅL TIL NETTMØTET HER!

KVU-en ferdig utpå nyåret

Bård Rane (t.v.) i Bymiljøetaten og prosjektdirektør Bent Ånund Ramsfjell i Norconsult. Foto: Utlånt

ANNONSE

Bymiljøetaten har engasjert rådgiverselskapet Norconsult til å bistå i arbeidet med både KVU-en og reguleringsplanen.

– For oss er oppgaven svært spennende og utfordrende, og vi ser frem til å kunne bidra til en ordentlig løsning for et viktig knutepunkt i byen, sier prosjektdirektør Bent Ramsfjell i Norconsult.

Bymiljøetaten planlegger å ha KVU-en ferdig tidlig på nyåret, for deretter å kunne starte arbeidet med reguleringsplanen.

– Vi tar sikte på at et forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 2020. Avhengig av blant annet politisk behandling av reguleringsplanen, samt finansiering og bevilgning, vil byggestart tidligst kunne skje i 2023, sier Rane.

NETTMØTET HOLDES 31. OKTOBER KL. 18-19-30, MEN DU KAN SENDE INN DINE SPØRSMÅL TIL NETTMØTET ALLEREDE NÅ!

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE