ANNONSE

Vil ha kulturstasjon på Voldsløkka

KULTURSTASJON: Bydel Sagene jobber for å få på plass en kulturstasjon på kommende Voldsløkka skole. Foto: Illustrasjon: Asplan Viak AS for undervisningsbygg Oslo KF

Bydel Sagene har tidligere fattet flere vedtak om behov for en lokal kulturstasjon. Nå jobber de for å sikre at den nye skolen på Voldsløkka tilrettelegges for sambruk med kulturformål.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.04.2018 kl 08:47

ANNONSE

VOLDSLØKKA: Bydel Sagene ønsker å starte en dialog med Undervisningsbygg og Utdanningsetaten angående romprogrammeringen for den kommende skolen på Voldsløkka, for å sikre at den nye skolen får en kulturstasjon.

I et brev sendt fra bydelsadministrasjonen til Undervisningsbygg og Utdanningsetaten, henvises det til den nylig vedtatte reguleringsplanen for skole med med flerbrukshall i Uelands gate 85 på Voldsløkka, i Bydel Sagene.

I brevet står det blant annet:

«Bydelen mener det er viktig at den nye skolen tilrettelegges for sambruk med kulturformål og ønsker i den sammenheng å ta del i arbeidet med å planlegge hvilke kulturrelaterte funksjoner som skal sikres i prosjektet. I byrådssak 190/17 (reguleringen av Uelands gate 85) henvises det til at skoleanlegg skal fungere som lokale kulturhus. Videre ble det trukket fram at en kommende skole på Voldsløkka vil være egnet for sambruk med kulturformål:

Voldsløkkas sentrale plassering på grensen mellom flere bydeler, stor befolkning og et godt kollektivtilbud, er gunstig for et stort antall brukere både innenfor og utenfor skolekretsen. Byrådet ønsker derfor å avsette egne arealer til kulturstasjon for Oslo musikk- og kulturskole (OMK) og kultursal i dette skoleanlegget. Kulturfunksjonene er viktige for frivillige kulturaktører, for utvikling av OMK og for øvrig kulturliv i denne delen av byen.»

Jobbet for kulturstasjon i flere år

Bydelsutvalget i Bydel Sagene har tidligere fattet flere vedtak om behovet for en lokal kulturstasjon i bydelen. I 2012 ble blant annet følgende vedtatt:

  • «Bydelsutvalget ønsker at det etableres en egnet og velutstyrt kulturscene lokalisert til den nye skolen i Sandakerveien 102, for Oslo Musikk og Kulturskole (OMK), det frivillige kulturlivet, private aktører, samt bydelene Nordre Aker og Sagene i tilknytning til kulturstasjonen, da et slikt tilbud ikke eksisterer i regionen i dag.
  • «Bydelsutvalget ber om at det legges til rette for utstrakt sambruk av både skolens og kulturstasjonens lokaler mellom skole, aktivitetsskole, OMK, det frivillige kulturlivet, private aktører, bydelene Sagene og Nordre Aker m. fl., ved å spesialtilpasse lokaler med tanke på lydisolasjon, akustikk, gulv, speil, lagerplass og på annen måte for å gjøre lokalene fleksible og takle den økte aktiviteten sambruk fører med seg»

Bydelsutvalgene i både Nordre Aker og Sagene jobbet aktivt for å få på plass en kulturstasjon ved Fernanda Nissen skole i Nydalen, som åpnet i 2016, men det ble verken rom for OMK eller nødvendige lokaler for korps og ungdomssymfoniorkester i dette prosjektet.

Forprosjektet er i gang

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2018 fattet bydelsutvalget i Bydel Sagene blant annet følgende verbalvedtak:

«Bydelsutvalget er opptatt av at skolen som trolig skal bygges på Voldsløkka må inneholde øving, og konsertlokaler. Bydelens kulturliv er under press når det kommer til arenaer for visning av produksjoner og gode øvingslokaler som tilfredsstiller norsk standard for akustikk er en manko. Bydelsutvalget vil derfor være en pådriver for at et slikt hus etableres i forbindelse med ny skole»

Det arbeides nå med et forprosjekt for realisering av Voldsløkka skole.

– Arbeidet har akkurat kommet i gang etter bystyrets vedtak av reguleringsplanen. Prosjektet inkluderer også kultursal, dette er vedtatt av bystyret. Brukerprosessen er en del av forprosjektet. Jeg antar at bydelen vil bli inkludert i denne prosessen, sier Beate Svenningsen, spesialrådgiver hos Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, til Sagene Avis.

Bjølsen Ungdomskorps må øve på Hellerud

Sagene Avis har tidligere skrevet om Bjølsen Ungdomskorps, som må øve i kantina på Hellerud videregående skole i Bydel Alna.

Bjølsen Ungdomskorps ønsker seg lokaler i bydelen, med plass til oppbevaring av slagverk, stoler og stort nok lokale til 50 personer pluss slagverk. Også helst et lokale av slik størrelse at de kan avholde konserter i lokalet.

I et bydelsutvalgsmøte i 2017 sa tidligere bydelsdirektør, Marius Trana, følgende:

– Helt siden bydelen foretok en kartlegging av øvingssituasjonen for bydelens korps i 2014, har bydelsadministrasjonen forsøkt å hjelpe Bjølsen Ungdomskorps med å finne egnede lokaler i Bydel Sagene.

– Vil tilbake dit vi hører hjemme

– Vi har forsøkt i mange år å komme tilbake til Bydel Sagene. Det har vært vanskelig, det er ikke plass på skolene i dag, sier leder av Bjøsen Ungdomskorps, Kjersti Kristiansen.

Hun påpeker at øvingslokalet krever en viss størrelse. Det må være egnet for å utøve musikk, og kan ikke være små rom med lave tak.

– Vi har vært mye i dialog med bydelsadministrasjonen uten å komme noen vei. For oss er første punkt å komme tilbake dit vi hører hjemme!

Samtidig ønsker korpset å få mulighet til å komme under ett tak. Nå leier de en container hvor de oppbevarer hele notearkivet.

– Å kunne ha alt under ett tak er en stor fordel. Nå må vi ofte ut av lokalet på grunn av eksamen eller ferier, det blir kostbart å leie andre steder, bil og tilhenger.

De ønsker også nærmere tilknytning til korpset på skolen, med tanke på rekruttering.

– Hadde vi vært nærmere hadde det vært enklere med et samarbeid; det er ikke ideelt med den lange reiseveien til øvingslokalet.

– Det hadde vært veldig positivt for oss å få øve på Voldsløkka! sier Kristiansen.

LES OGSÅ:

Budsjett 2018: Foreslår penger til ny skole på Voldsløkka
Satser tungt på skole og idrett på Voldsløkka
Her blir det ny skole, selv om tomteier vil ha boliger

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!