ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil ha urbant grendehus for barn og unge her

Nå startes et pilotprosjekt for å skape møteplass for barn og unge i Biermannsgården på Sagene. Foto: SoCentral

– Å skape et sted der alle kan delta uavhengig av lommebok, og der aktivitetene er noe de unge selv har lyst til å delta på er målet, sier Mette Øines Habberstad i SoCentral til Sagene Avis.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 23.02.2021 kl 20:44

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: De Biermannske legater og SoCentral, et ideelt AS som jobber med å skape nye løsninger på store samfunnsutfordringer, har gått sammen for å etablere en møteplass for barn, unge og nabolaget i Biermannsgården på Sagene.

Målet med tiltaket er å etablere Biermannsgården på Sagene som en åpen, inkluderende arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag vil møtes og delta på like vilkår. Programmet skal utvikles sammen med målgruppen selv og Socentral vil særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom på Sagene som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter.

– Legatets formål slår jo fast at tilbudet i gården skal komme barn og unge til gode. Det er lite tilbud til barn og unge nedenfor Ring 2, i tillegg er det å ha plass til å samles både inne og ute med grønne omgivelser en mangelvare for mange som bor i området. Å skape et sted der alle kan delta uavhengig av lommebok, og der aktivitetene er noe de unge selv har lyst til å delta på er målet, sier Mette Øines Habberstad i SoCentral til Sagene Avis.

Hun legger til at altfor mange flotte hus står tomme, samtidig som behovet for ikke-kommersielle møteplasser øker.

SoCentral har erfaring fra lignende prosjekter blant annet på Romsås, der de jobber med områdeløft og skape nytt liv i Romsås senter, Vollebekk Fabrikker i Bjerke bydel som et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.

ANNONSE

– Der tilbys det produksjonslokaler og kontorer til en rimelig leie slik at Vollebekk Fabrikker gjør det mulig for beboere, virksomheter og entreprenører å møtes på tvers og sammen utvikle løsninger for et godt nabolag.

Biermannsgården ligger i Maridalveien 78 på Sagene. Foto: SoCentral

Ungdommene skal involveres

Habberstad stilte også opp i åpen halvtime i Sagene bydelsutvalg i forrige uke, for å fortelle om prosjektet. Der fortalte hun at visjonen er et samlende hus for en delt bydel. De vet at det er behov for en møteplass som er ikke-kommersiell i dette området av bydelen, noe Sagene Ungdomsråd selv har satt ord på.

Hun påpekte at samarbeidspartiene i bydelsutvalget har vist at de satser på gratis møteplasser for alle, og at de ønsker å få flere og gratis kulturtilbud og tilrettelegge for dyrking på tak og andre arealer. Alt dette tror Habberstad de har muligheten til å utføre i Biermannsgården.

I pilotprosjektet skal de teste en driftsmodell med etablerte løsninger fra eksterne ressurser, med mest mulig selvbetjening. De skal teste ut programmet med noen få utvalgte samarbeidspartnere, som selv skal få lov til å bruke huset så mye som mulig, basert på selvbetjening.

ANNONSE

– Vi vil også rekruttere en testgruppe på fire-fem unge i alderen 10-15 år som kan være med og teste og gi tilbakemelding på aktivitetene vi kjører, sier hun videre til Sagene Avis.

Alt skal oppsummeres i et forslag til hvordan man kan se for seg langsiktig drift på en bærekraftig måte. Og hvis smittesituasjonen tillater det vil de være i gang med å teste aktiviteter i mai og holde på frem til september.

– Dersom Bufdir-søknaden vi har sendt går gjennom vil vi forlenge pilotperioden ut 2021. Kan vi sannsynliggjøre at det er interesse for å bruke gården, av både organisasjoner og målgruppene, og vi kan skape en modell som sannsynliggjør bærekraftig drift har vi god tro på at det skal finnes midler til å rehabilitere gården, sier hun.

De mener de lykkes med å skape en inkluderende arena ved å skape et tilbud som er attraktivt for de unge, med god variasjon, samtidig som det er et lav terskel for deltakelse. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn. Innholdet skal utvikles i samarbeid med lokale aktører og gi et mangfoldig og godt tilbud til barn og unge i bydelen. Tiltaket retter seg spesielt inn mot aldersgruppen 10 – 15 år.

Funnene fra Biermannsgården ser de for seg kan danne grunnlag for en nasjonal modell. Les mer på prosjektets nettside.

ANNONSE

Se video av byantikvar Janne Wilberg som besøker Biermannsgården (ekstern video). Artikkelen fortsetter under:

Tre søknader fra bydelen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser 2021», hvor SoCentral og Biermannsgården er én av tre søkere fra bydel Sagene.

De søker om 553.400 kroner til prosjektet. De har også fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Retningslinjene for tilskuddsordningen sier at bydelen skal foreta en politisk og administrativ vurdering og rangering av alle innkomne søknader.

ANNONSE

«Vurderingene bør gjøres på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i bydelen, og på bakgrunn av lokale utfordringer for barn og ungdom. Bufdir anbefaler at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og i bydelens planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og ungdom deltar og har innflytelse i vurderingen og rangeringen av søknadene.» står det i saksfremlegget.

Sagene bydelsutvalg støtter bydelsdirektør Morten Sandens vurdering og det ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgsmøtet å prioritere de tre søknadene som har kommet i følgende rekkefølge:

1. Etablering og utvikling av innbyggersenter på Sagene torg (Bydel Sagene søker om 800.000 kroner)
2. Biermannsgården – et urbant grendehus for unge på Sagene (SoCentral søker om 553.400 kroner)
3. Smash fredager og ferier (Oslo Bordtennisklubb søker om 1.480.000 kroner)

Biermannsgården er markert med Oslo Byes Vels blå skilt. Foto: SoCentral

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE