ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil ikke bestemme seg nå: Bystyret sender parksaken videre

Parksamling i regnet før valget: Daniel Stephanek (FNB), Pia Farstad von Hall (H), Hanne Lyssand (SV), Anders Røberg-Larsen (Ap), Hallstein Bjercke (V), Rasmus Reinvang (MDG), Siavash Mobasheri (R) og Bjørg Sandkjær (Sp). Malene (11 år) foran. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bystyret har sendt innbyggerforslaget fra Aksjonsgruppa ja til stor park i Nydalen til byrådet, for at det skal behandles samtidig med reguleringssaken for boliger på tomta. Venstre og Aksjonsgruppa selv mener MDG bryter valgløftet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN/RÅDHUSET: Det var onsdag kveld at innbyggerinitiativet om park i Nydalen, som fikk nær 3000 underskrifter på kort tid tidligere i år, kom opp i bystyret. I saken skriver Aksjonsgruppa ja til stor park i Nydalen blant annet:

«Vårt krav er at Oslo kommune etablerer en stor, grønn park i Nydalen. T-banetomten og Schibstedtomten er de siste egnede områdene, og kommunen må omregulere eller kjøpe tilbake tilstrekkelige deler av disse.»

Aksjonsgruppa har fått støtte av bydelsutvalgene både i Nordre Aker og Sagene om at Nydalen trenger en park på minst 15 mål. Da saken var til behandling i bystyret onsdag kveld, stemte flertallet der for å sende saken videre til byrådet, uten noen ytterligere kommentarer.

Bakgrunnen for dette er at det er en pågående reguleringssak på tomten det primært pekes på som park, Sandakerveien 113-119. Avantor, som eier tomta, har i dag en gjeldene regulering for å bygge næringsbygg, men ønsker dette omregulert til bolig. Bystyreflertallet mente derfor det er riktig at innbyggerinitiativet behandles samtidig som reguleringssaken fra Avantor kommer opp, og at byrådet derfor skal vurdere parksaken i sammenheng med den. (PBE har tidligere vurdert forslaget. Les om det her).

Rødt og Venstre ønsket imidlertid å legge sterkere føringer for den videre behandlingen, og fremmet forslag om at saken «sendes byrådet med en forventning om at det realiseres en stor park i Nydalen.» Forsalget fikk kun støtte fra KrF og Senterpartiet, og falt.

ANNONSE

Julegrantenning ved Aksjonsgruppa for park i Nydalen 1. desember. Foto: Utlånt

Debatten

Den forutgående debatten i bystyret viste at alle partiene ønsker flere grøntområder, og er positive til park i Nydalen. Lederen for byutviklingsutvalget, Øystein Sundelin (H), påpekte at både Sandakerveien 113-119 og trykkeritomta (Sandakerveien 121) er privat eide, og er regulert på en slik måte at eierne i dag kan igangsette bygging (selv om de ønsker omregulering til boligformål). Han viste også til at det vil bli svært kostbart – trolig i milliardklassen – for kommunen å kjøpe tomt til å etablere park. Dermed må man gå i en dialog med eierne for å realisere mest mulig parkareal.

Byrådspartiene Arbeiderpartiet og MDGs representanter, Line Oma (Ap) og Sirin Hellvin Stav (MDG), understreket begge at de ønsker mest mulig park- og friarealer i Nydalen. De beskyldte tidligere styre i Oslo for ikke å ha planlagt godt nok for denne type tiltak i den tidligere utviklingen av Nydalen, og at det er det man nå lider under. Den pågående tiltaksplanen for torg og møteplasser i Nydalen vil kunne bøte noe på det, oppsummerte MDG-representant Eivind Trædal, som ikke mente at det å sende saken uten kommentarer til byrådet var det samme som å gi den opp.

Venstre: – Løftebrudd

– Det er svært skuffende at byrådspartiene stemte mot en klar forpliktelse om en stor park i Nydalen. De roser innbyggerforslaget, men stemmer i praksis for å putte det i en skuff, sier bystyrerepresentant Haakon Riekeles (V) til Sagene Avis, etter bystyremøtet.

– Det er et soleklart løftebrudd fra MDG. I valgkampen lovte de stor park, men nå stemmer de mot det ved første mulige anledning, sier han og legger til at behovet for mer grøntarealer i Nydalen er prekært.

ANNONSE

Halstein Bjercke, bystyrerepresentant for Oslo Venstre, har fremmet et eget, privat forslag om park i Nydalen. Her sammen med Ingeborg Briseid Kraft, leder i Nordre Aker Venstre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Venstre har også fremmet et privat forslag om en stor park, slik vi skrev om i sommer. Riekeles understreker at Venstre derfor fullt ut støtter innbyggerforslaget om det samme.

– Vedtaket ville forplikte byrådet til å sørge for etablering av en stor park når reguleringsforslagene for Avantor og OBOS sine tomter i Sandakerveien skal behandles. Det ville fjernet usikkerheten om hva som faktisk vil bli foreslått i disse planene. Å bli kvitt den usikkerheten hadde beboerne i Nydalen fortjent, sier han.

Han har med seg bydelspolitiker i Nordre Aker, Ingeborg Briseid (V), som sier:

– Byrådet mener at prisen på tomtene skal avgjøre om det blir en stor park i Nydalen. Venstre mener det er befolkningens behov som bør avgjøre det. Det er ikke nok grøntarealer i Nydalen. Da kan ikke omreguleringen av de siste store tomtene i området skje uten at man sikrer stor nok park.

ANNONSE

I et intervju med Sagene Avis etter valget, sa byutviklingsbyråd Hanna Marcussen at MDG fortsatt ønsker en størst mulig park i Nydalen, og vil jobbe for det.

– Vi vil ha en park som er så stor som mulig, innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har. Skal kommunen kjøpe tomta vil det kunne koste mye, og prisen vil helt klart være en del av vurderingen, sa Marcussen, i saken du kan lese her.

Aksjonsgruppa

Både Aksjonsgruppa ja til stor park i Nydalen og Avantor var i deputasjon i bystyrets byutviklingsutvalg 2. desember.

– Vi var enige med utvalget om at utvalget skulle sende saken tilbake til byrådet og behandle innbyggerforslaget sammen med tomtesaken og alle innsendte høringer om saken. Slik vi forstår saken så er det ingen tvil blant representantene om at de ønsker seg en park i Nydalen, men det er stor forskjell i hva de vil gjøre for å oppnå dette, sier Torger Kjelstad, som er frontfigur i aksjonsgruppa.

ANNONSE

Torger Kjeldstad og Are Qvale i Ja til stor park i Nydalen. Her avbildet under Grønn bydelsdag i september. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– De skylder dels på tidligere byråd og deres manglende evne til å ta styringen på Nydalen, men det er tydelig i debatten at dagens byråd likevel ikke tar styringen i dag. Vi legger også merke til at Ap og Høyre har vært enige i alle reguleringssaker i Nydalen de siste 30 år.

Kjelstad er glad for forslaget fra Venstre og Rødt, med støtte fra KrF og Sp, om å sende saken til byrådet med en klar føring på at det skal legges til rette for en stor park – slik aksjonsgruppa ønsker på minimum 15 daa i Nydalen.

– Alle disse fire partiene fikk grønne vurderinger av Aksjonsgruppen for stor park i Nydalen før valget, og samlet masse stemmer på det i Nydalen sammen med MDG. MDG gir dessverre ikke støtte til forslaget, på tross av at de ettertrykkelig svarte skriftlig på at de ville sikre en stor grønn park i Nydalen på minimum 15 daa før valget. Disse svarene har vi tilgjengelig og vi lurer nå på hvordan MDG kan svare ja før valget, men nei etterpå, sier Kjelstad.

Nå forventer aksjonsgruppa at SV og MDG «tar styringen i byrådet» og stemmer for opprettelse av en stor park i Nydalen når byggesaken skal behandles.

– Til sammen har de flertall i byrådet. Vi skjønner at en stor grønn park i Nydalen vil koste mye penger, men spørsmålet er hva det vil koste å la være over tid. Selv om det er krevende er det aldri for sent å sette inn tiltak, sier Kjelstad.

Videre kommenterer han:

– Oppdatert norsk og internasjonal forskning slår fast hvilken betydning offentlige rom og møteplasser har for de psykososiale oppvekstforholdene og hvilken betydning muligheten for å ha gress under føttene har for folkehelsen. Det er hovedvekten av hva en park vil gi tilbake av verdi i uoverskuelig fremtid. I dag kan dette regnes om til rene penger. Videre vil i et miljøperspektiv større grøntområder være positivt for artsmangfoldet sin del og ikke minst hvordan overflatevann bedre kan håndteres. Vi kan ikke lenger lede alt vannet ned mot Oslo sentrum når klimaet endrer seg. Det overrasker oss spesielt at MDG og SV ikke argumenter for dette i debatten. For å løse disse utfordringene må Oslo byråd etablere en 20-årsplan for Nydalen før neste store byggesteg tas. Det kan være byrådets vei ut av problemene omkring finansiering. Lag en plan for hvor Nydalen skal være i 2040. Skal området kun være en transportetappe som folk forlater så raskt det lar seg gjøre, eller ønsker vi det skal være et sted der folk kan leve hele sin boligkarriere og investerer i gode bomiljø?

Politikere og Nydalen-folk samlet i Nydalen før valget. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE