ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil ikke ha egne gåregler på gang- og sykkelveiene

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Byråd Lan Marie Berg (MDG) ønsker ikke at gående skal måtte holde seg på en side av gang- og sykkelveien, for at syklistene skal komme raskere frem.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: I forrige måned uttalte Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet i Oslo kommune, i en Dagsavisen-sak:

– De nasjonale reglene for gang- og sykkelvei er dessverre uklare. I motsetning til fortau, hvor all ferdsel skal skje på de gåendes premisser, skal man på gang- og sykkelvei dele veien og sammen sørge for best mulig samspill. Vi oppfordrer syklister til å sykle på høyre side av gang- og sykkelvei, sa Andenes i saken.

Gå på venstre side

I tillegg sa hun også at Sykkelprosjektet ønsker å prioritere adskilte løsninger, separate sykkelveier adskilt fra gående og annen trafikk.

Bakgrunnen for Andenes uttalelser var nyheten om at det nå i Sverige gjelder nye regler på hvordan syklister og gående skal forholde seg til hverandre i kombinerte gang- og sykkelveier, gående skal gå til venstre side, syklister skal holde seg til høyre - les hele saken i Dagsavisen her.

Vi spurte folk hva de mener, og det ble stort engasjement og mange svar i saken - her kan du lese forrige sak.

ANNONSE

Hvilken side går du på? Foto: Arkivfoto

Vil ikke ha gåregler

Nå svarer også miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) om saken:

– I dag kan fotgjengere gå fritt på gang- og sykkelvei, uten at det gjelder spesielle regler for hvordan de skal gå. Slik jeg forstår de nye svenske reglene innebærer de at det ikke lenger er tillatt å gå midt på veien, men at man må gå på venstre side. Det betyr i praksis at gående må holde til venstre for at syklende skal komme raskere frem, sier byråden.

Hun fortsetter:

– Slik jeg forstår de nye svenske reglene, vil da fotgjengerne i realiteten få vikeplikt for syklister på gangvei. Det vil være dårligere for fotgjengere i Oslo, og jeg planlegger ikke å ta initiativ ovenfor statlige myndigheter til å innføre tilsvarende regler i Norge. Det ville imidlertid vært bra hvis nasjonale myndigheter klargjorde hvilke regler som gjelder på turveier, slik at det blir tydeligere for folk.

ANNONSE

Ber syklistene vise hensyn

Hun skjønner godt det store engasjementet i denne saken:

– Turveien langs Akerselva brukes av flere tusen mennesker hver dag , og jeg synes det er kjempebra at den er så populær. Da er det viktig at man tar hensyn til hverandre på turveier eller gang- og sykkelveier, og særlig må syklister vise hensyn ovenfor fotgjengere på slike veier, oppfordrer Berg.

Og benytter anledningen til å også snakke om Sykkelprosjektet:

– I år skal vi sette ny Oslo-rekord og bygge 15 km med ny sykkelvei. Det gjør vi både for at syklistene skal få bedre forhold, og for at fotgjengerne skal få bedre plass på fortau og gangveier. Hovedregelen i Oslo nå er at sykkel- og gangvei bygges adskilt fra hverandre slik at vi unngår unødvendige konflikter mellom trafikantene.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE