ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil ikke være en del av sentrum

Bydelsdirektør Marius Trana. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

I hvert fall ikke når det gjelder senere åpnings- og skjenketider i Bydel Sagene - se kart i saken om hvor det foreslås utvidelser.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.06.2017 kl 09:46

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Oslo kommune foreslår å endre åpnings- og skjenketidene for serverings- og skjenkesteder, og å endre salgstiden for alkohol i dagligvarebutikker. Alle som ønsker det, kan si sin mening innen 30. juni.

I Oslo kommune er åpningstider for skjenke- og serveringssteder områdeinndelt. I de nye endringsforslagene til åpningstidsforskrift, vil byrådsavdelingen at sentrum skal utvides med tanke på støy og ordensproblematikk.

I dag er områdene delt inn i:

  • Indre sentrum: Har åpningstid inne og ute til klokken 03.30
  • Sentrum har åpningstid inne til klokken 03.30 og ute til klokken 24.00.
  • Utenfor sentrum og i boligområder må stenge klokken 01.00 og ute klokken 22.00.

Dersom det ikke er boliger i nærheten, er åpningstiden inne til klokken 03.30.

ANNONSE

Kan bli en del av sentrum

Byrådsavdelingen ønsker blant annet at disse stedene skal bli en del av sentrums åpningstider: Stedene som har fasade mot Alexander Kiellands plass, stedene rundt krysset Uelands gate/Waldemar Thranes gate som har fasade mot Waldemar Thranes gate, Maridalsveien fra Møllerveien til Waldemar Thranes gate, og Sannergata fra Toftes gate til Alexander Kiellands plass, er blant områdene som nevnes i høringsnotatet til Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Nei til sentrumstider

– Bydel Sagene mottar relativt få klager knyttet til serveringssteder, og vi opplever at det har bakgrunn i at vi har få rene drikkesteder og få utesteder som har åpningstid ut over klokken 01.00. Dette gir et lavere alkoholkonsum og en mindre belastende gjesteadferd, er bydelsdirektørens vurdering.

Bydelen ønsker videre at serveringssteder som etablerer seg i Sagene må tilpasse seg etter beboernes trivsel og helse.

– Krav til nattero er viktig i boligområder, og Bydel Sagene ønsker av den grunn ikke en utvidelse av sentrum, avslutter bydelsdirektøren sitt forslag til høringssvar.

ANNONSE

Ikke politisk behandlet?

Hvorfor blir ikke slike saker også behandlet i bydelsutvalgsmøte (BU) de lokalpolitiske møtene i Bydel Sagene?

– Når det gjelder endringer av rammebetingelser og allmenne forhold, som åpningstidsforskriften, vil dette normalt bli forelagt BU. Når de foreslåtte endringene ikke ble forelagt BU denne gangen, skyldes det at saken ble oversendt til bydelen så sendt at det ikke ga rom for å få forberedt en sak i tide til å få den med på sakskartet til BU-møtet den 8. juni - vårens siste møte, forteller Fredrik Monclair, enhetsleder i Bydel Sagene – Enhet for kultur og nærmiljø.

– Derfor ble det fattet et delegasjonsvedtak, som ga FUB-komiteen fullmakt til å behandle spørsmålet. De avhold ekstraordinært komitémøte den 20. juni, og bydelsdirektørens forslag til vedtak ble da vedtatt, legger han til.

Skjenkebevillinger

Bydelen kan videre opplyse at når det gjelder skjenkebevillinger til de enkelte stedene, så behandles de sjelden av bydelsutvalget - altså i det lokalpolitiske utvalget i Bydel Sagene, også omtalt som BU. Men i stedet delegert til Folkehelse-, Ungdom- og Barnevernkomitéen - FUB-komiteen.

ANNONSE

– Bydelsadministrasjonen kan imidlertid anbefale at enkeltsøknader blir forelagt BU hvis de berører prinsipielle forhold som bydelen ikke tidligere har tatt stilling til eller innvilgelse av skjenkebevilling vil få konsekvenser eller ringvirkninger i et omfang eller av en karakter som gjør det viktig å ha en ekstra politisk drøfting i tillegg til den som foregår i komitéen, utdyper

Som likevel understreker at administrasjonens erfaring er at partiene stiller forberedt i komitémøtene og at de har drøftet skjenkesakene internt i partigruppene i forkant av komitébehandlingen.

– Det vil dermed sjelden ha betydning for utfallet om bevillingssøknader behandles i komitéen eller i BU ettersom det enkelte partis stemmegivning vil være den samme. Delegasjonen til komitéen handler først og fremst om praktisk arbeidsdeling, forteller Monclair videre.

LES OGSÅ:

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE