ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Gla’melding fra byråden:

Vil mer enn doble millionbeløpet til sommerjobber og aktiviteter for ungdom

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Vidar Ruud/NTB

– Jobb og aktivitet er også et viktig forebyggende tiltak og en arena for mestring og læring, der ungdom får ansvar og lærer å ta ansvar, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Ekstramillionene ligger inne i forslaget til revidert budsjett.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: – Vi er bekymret for effektene koronapandemien har og kan få for barn og unge i byen og foreslår derfor en ekstra satsing på tiltak for barn og unge i sommer, på 25 millioner kroner. Oslo kommunes satsing på sommerjobber for ungdom, organisert av bydelene og Uteseksjonen i samarbeide med privat næringsliv styrkes, sammen med fritidsaktiviteter for barn og unge, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) i en uttalelse til Sagene Avis.

Det er opp til bydelene å fordele pengene videre på sommerjobber og/eller tiltak/aktiviteter i ferie. I budsjettet for 2021 bevilget Oslo kommune 23 millioner til jobb for ungdom og ekstra tiltak i ferie, ytterligere 25 millioner ligger nå som forslag i revidert budsjett for 2021, og som skal vedtas 17. juni.

Byråden legger til at satsningen har gjennom flere år gitt ungdom i alle bydeler jobberfaring på CV-en, referanser og attester som de kan ta med seg når de skal søke jobb senere.

– Jobb og aktivitet er også et viktig forebyggende tiltak og en arena for mestring og læring, der ungdom får ansvar og lærer å ta ansvar.

Karriere Oslo og vgs-opplæring for voksne

Det settes også av seks millioner til Karriere Oslo:

ANNONSE

– Byrådet styrker Karriere Oslo med 6 millioner for å utvide tilbudet om gratis karriereveiledning til permitterte, ledige og øvrig befolkning. Midlene skal også bidra til bedre kartlegging av behovene for karriereveiledning i byen og sikre samarbeid om informasjonstiltak ut mot permitterte og ledige. Midlene fordeler seg med to millioner inneværende år og fire millioner i 2022 og kommer i tillegg til styrkingen i vedtatt budsjett for 2021.

Hun understreker at jobb og kompetanse er viktigere enn noen gang og kan vise vei ut av pandemien. Det vises også til at søknadstallene til videregående opplæring for voksne har hatt en stor økning under pandemien og Oslo kommune vil styrke tilbudet og legge til rette for at flere voksne kan få videregående opplæring:

– Vi vet at veien inn i arbeidslivet og tilgangen på faste, trygge jobber er lengre og vanskeligere for personer som ikke har fullført videregående skole. At flere voksne nå vil fullføre videregående skole vil gi dem bedre muligheter på arbeidsmarkedet og gi flere en varig tilknytning til arbeidslivet på sikt. Byrådet styrker derfor Oslo Voksenopplæring med 20 millioner.

Sageneungdommer i sommerjobber i bydelen. Foto: Sagene Avis (arkivfoto)

Fakta om Sommerjobbprosjektet

  • Kommunes tilskudd til sommerjobber fordeles etter en nøkkel som sikrer alle bydeler midler. Bydeler med levekårsutfordringer prioriteres. Nordre Aker har så langt fått i overkant av kr 600.000 av årets bevilgning, mens Sagene har fått i underkant av 1,4 millioner kroner. Noen bydeler har også bevilget midler fra eget budsjett til satsingen.
  • Bydelene er bedt om å prioritere utsatte barn og unge i alderen 12 - 22 år, med hovedvekt på barn og unge under 18 år som har sårbarhet knyttet til rus og kriminalitet. Dette er samme målgruppe som for SaLTo som er samarbeidsmodellen Oslo kommune og Oslo politidistrikt har for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.
  • Bydelene skal lyse ut sommerjobber som et allment tiltak og samtidig sørge for at ungdom i denne målgruppen blir inkludert.
  • Gjennom Oslo kommunes satsning fikk 2 500 ungdommer sommerjobber i fjor. Rundt 2700 har hatt en feriejobb i regi av bydelene og Uteseksjonen.
  • Alle bydelene i Oslo og Uteseksjonen organiserer sommerjobber for ungdom.
  • Ungdommene jobber i barnehager, omsorgsboliger, sykehjem, ungdomstiltak, NAV og fritids- og aktivitetsklubber, serviceyrker som dagligvare, butikk, restauranter og kafeer.
  • Det var i underkant av 5000 ungdom som søkte sommerjobb i regi av bydelene og Uteseksjonen i 2020
  • I budsjettet for 2021 bevilget Oslo kommune 23 millioner til jobb for ungdom og ekstra tiltak i ferier. Det er foreslått en styrking på 25. mill i revidert kommunebudsjett som vedtas 17. juni.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE