ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Voldsløkka-området kan bli anleggsplass

Voldsløkka, mellom bydelene Sagene og Nordre Aker er friområde, og ble i 2017 for første gang brukt som konsertarena. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I 2028 skal Oslos nye vannforsyningsanlegg stå klart. Det omfattende arbeidet, som vil berøre fire kommuner, og fem bydeler, kan gi noe anleggsarbeid i Voldsløkka-området.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 07.02.2018 kl 16:05

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

VOLDSLØKKA: I 2017 fikk Oslo kommune pålegg av Mattilsynet om at en fullgod reservevannforsyning må være operativ innen 1. januar 2028.

Skal sikre drikkevannet

Årsaken er at tilsynet mener dagens situasjon, med Maridalsvannet som hoveddrikkevannskilde, ikke er tilfredsstillende. Derfor må kommunen gjøre tiltak for å sikre Oslos innbyggere drikkevann også ved svikt i vitale deler av dagens vannforsyning.

Det overordnede formålet med planarbeidet som nå er igangsatt, er å legge til rette for bygging av en ny uavhengig vannforsyning for Oslo kommune, med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet. Det skal bygges nytt vannbehandlingsanlegg og tilhørende overføringssystemer som vil øke vannforsyningssikkerheten.

LES OGSÅ: Nå skjerpes sikkerheten til byens drikkevann

Holsfjorden

Vann- og avløpsetaten har nå lagt frem sitt forslag til planprogram. De anbefaler at Holsfjorden i Lier kommune blir ny råvannskilde. Råvann overføres fra Vefsrud ved Holsfjorden i en overføringstunnel frem til Oslo vest, hvor det planlegges å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg, med administrasjonsbygg, ved Huseby i Bydel Vestre Aker. Kostnaden er estimert til 8,53 milliarder kroner.

ANNONSE

Varslet planområde strekker seg over ca. 25 kilometer fra Holsfjorden i Lier kommune, via Hole og Bærum kommuner, til Voldsløkka og Ila/Torshov i Oslo. Slik kartet viser, omfatter planområdet bydelene Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker, St. Hanshaugen og Sagene

Voldsløkka

Vannforsyningstunnelen vil komme opp i dagen ved Huseby, der Vann- og avløpsetaten (VAV) ønsker å anlegge det nye vannbehandlingsanlegget.

– Vannledningene fra det nye anlegget skal kobles sammen med det eksisterende ledningsnettet, trolig i området ved Voldsløkka, sier sjefingeniør i VAV, Lars Hem.

Han understreker at forslagene foreløpig er på planstadiet, og at endelig løsning ennå ikke er vedtatt.

– Det er derfor vi nå inviterer til to åpne informasjonsmøter, og ber om innspill til planprogrammet mens det er til offentlig ettersyn frem til 1. mars 2018.

ANNONSE

Informasjonsmøtene holdes mandag 29. januar klokken 18.00 på Mølladammen skole i Bærum, og onsdag 31. januar klokken 18.00 i bydelsadministrasjonen i Vestre Aker, Sørkedalsveien 150.

Konkret hvor sammenkoblingen mellom det nye og det eksisterende ledningsnettet vil skje, er foreløpig ikke klart.

– Men vil det kunne medføre anleggsarbeider, som graving eller riggplasser, på eller ved Voldsløkka?

– Noe anleggsarbeider vil det nok bli, men ikke mer enn vanlig ved slikt arbeid. Det er Vestre Aker som får den største belastningen. Der vil det bli utkjøring av steinmasser i forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg, sier Hem.

– Men jeg kan ikke garantere for hverken det ene eller andre scenarioet. Detaljene er ikke klare, og vi har så langt kun varslet oppstart av planprogrammet, legger han til.

ANNONSE

I forbindelse med planprogrammet kartlegges også kultur- og naturminner av ulike slag, for å avgjøre hvor og hvordan det er mulig å utføre det planlagte arbeidet.

Byggestart i 2020

Det vil utarbeides og fremmes separate detaljreguleringsplaner (plankart og planbestemmelser) for hver kommune. Planbeskrivelsen med konsekvensutredning vil være felles for alle fire reguleringsplaner for å kunne se tiltaket under ett.

Utbyggingsvedtaket skal behandles politisk i løpet av 2019. Byggestart er planlagt i 2020 og det skal være ferdig 1.1.2028.

Innspill eller merknader til varsling av oppstart, offentlig ettersyn av forslag til planprogram eller utbyggingsavtale må rettes skriftlig til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune senest 1. mars. Les mer om prosjektet, og send inn dine innspill, via nettsiden www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning

LES OGSÅ: Boligutvikler mener kommunen kupper Voldsløkka-tomt til skoleformål

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE